← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
527153
Ημερομηνία Καταχώρησης
12-10-23
Θέμα
Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με άρθρο 14 του Ν.998/79 (Αριθ. Πράξης 527153/01-10-2023) ύστερα από αίτημα του κ. Ανδρέα Κουρέτα του Ιωάννη, που βρίσκεται στη θέση «Παπά Λάκκα - Λακούλια» περιφέρειας της Τ.Κ. Λυκοχίων Δ.Ε. Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης Π.Ε. Αρκαδίας.
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Ανδρέας Κουρέτας
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΥΤΙΝΑΣ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Μεγαλόπολης
Περιφέρεια
Πελοποννήσου
Νομαρχία
Αρκαδίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
33749,35
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4150794,80