← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
4255/01-09-1986
Ημερομηνία Καταχώρησης
23-10-23
Θέμα
Πληροφοριακό έγγραφο - Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης συνολικού εμβαδού 4.010,81 τ.μ.,
ύστερα από αίτημα της κ. Ολυμπίας Χας Χαρ. Πιπέλια στην περιοχή «Βελούχι» περιφέρειας Τ.Κ. Πυράς, Δ.Ε. Καλλιέων,
του Δήμου Δελφών, Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Ολυμπία Χα Χαρ. Πιπέλια
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δελφών
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Φωκίδας