dasiki-ipiresia

Επιλογή Δασικής Υπηρεσίας από Χάρτη

Στον παρόντα δικτυακό τόπο αναρτώνται οι Πράξεις χαρακτηρισμού και οι αποφάσεις των Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.). σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρο 42 του ν. 4280/2014, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 14 του νόμου 998/1979, όπως ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 34 του νόμου 4280/2014.

Μέσω του δικτυακού τόπου δίνεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει πλήρη, λεπτομερή και ανεμπόδιστη πρόσβαση και γνώση των αποφάσεων που αφορούν Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.)., η οποία αντιστοιχεί με την επιβαλλόμενη από τον νόμο δημοσίευση, και με τον τρόπο αυτό τεκμαίρεται η πλήρης γνώση για κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο προκειμένου να προσφύγει στις Τεχνικές Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.). της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/1979, όπως ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 34 του νόμου 4280/2014 ή να προσφύγει δικαστικώς.

Η αναρτηθείσα πράξη χαρακτηρισμού παρακολουθείται σε όλα τα στάδιά της και γίνεται σχετική ενημέρωσή της, μέχρι τη λήψη του προβλεπόμενου πιστοποιητικού από την παράγραφο 6 του άρθρου 14 του νόμου 998/1979, όπως ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 34 του νόμου 4280/2014, που αφορά στην τελεσιδικία της.

Νόμοι και κανονιστικό πλαίσιο
Νόμος 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 159 / 2014).
ΚΥΑ 115198/5538/6-10-2014 (ΦΕΚ Β΄264) που έχει εκδοθεί στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4284/2014.