Αναρτημένες Αποφάσεις Ε.Ε.Δ.Α.

Aποφάσεις των Τ.Ε.Ε.Α (πρώην Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων)

Εμφανίζονται 1 - 50 από 2437 1 2 3 49
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Δασική Υπηρεσία Αρχείο Πράξης
76208 29-06-20 ΑΠΟΦΑΣΗ Τ.Ε.Ε.Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
76207 29-06-20 ΑΠΟΦΑΣΗ Τ.Ε.Ε.Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
76206 29-06-20 ΑΠΟΦΑΣΗ Τ.Ε.Ε.Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
76205 29-06-20 ΑΠΟΦΑΣΗ Τ.Ε.Ε.Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
76204 29-06-20 ΑΠΟΦΑΣΗ Τ.Ε.Ε.Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
76203 29-06-20 ΑΠΟΦΑΣΗ Τ.Ε.Ε.Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
76202 29-06-20 Απόφαση Τ. Ε.Ε.Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
75924 11-06-20 Η ΥΠ ΑΡΙΘ. 12-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΕΑ ΑΧΑΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2277-05-08-1994 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
75899 10-06-20 ΑΠΟΦΑΣΗ 1-2019 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε.Α Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
75898 10-06-20 ΑΠΟΦΑΣΗ 2-2019 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε.Α Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
75895 10-06-20 ΑΠΟΦΑΣΗ 3-2019 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε.Α Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
75894 10-06-20 ΑΠΟΦΑΣΗ 4-2019 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕΑ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
75828 05-06-20 Η ΥΠ ΑΡΙΘ.16-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΕΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 1167-14-04-2009 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
75637 26-05-20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε.Ε.Δ.Α Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ(ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΠΙΔΙΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
75631 26-05-20 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε.Ε.Δ.Α Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ ΜΑΣΣΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
75625 26-05-20 η υπ' αρίθ. 50-2011 απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθίου Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
75619 26-05-20 η υπ' αρίθ. 39-2011 απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθίου Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
75612 26-05-20  
75582 25-05-20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε.Ε.Δ.Α Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Α.ΝΙΚΟΛΑΟ) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
75578 25-05-20  
75573 25-05-20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε.Ε.Δ.Α. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ( ΚΟΥΝΕΛΑΚΞΗ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΥΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
75567 24-05-20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε.Ε.Δ.Α Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ( ΤΣΙΜΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
75564 24-05-20 η υπ' αρίθ. 35-2011 απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθίου Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
75561 24-05-20 η υπ' αρίθ. 38-2011 απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθίου Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
75555 23-05-20 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε.Δ.Α. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
75401 14-05-20 Διαβίβαση Απόφασης Τ Ε.Ε. Α. 20-2019 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
75400 14-05-20 Διαβίβαση Απόφασης Τ Ε.Ε. Α. 22-2019 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
75387 13-05-20 ανάρτηση της υπ' αρίθ. 65-2011 απόφασης Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
75191 21-04-20 η υπ' αριθ. 52-2011 απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων Ν. Λασιθίου Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
75157 14-04-20 «Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αριθμ. 5-2019 απόφασης T.Ε.E.Α. Ν. Φθ-δας » ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
75150 14-04-20 «Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αριθμ. 6-2019 απόφασης T.Ε.E.Α. Ν. Φθ-δας » ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
75141 13-04-20 «Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αριθμ. 4-2019 απόφασης T.Ε.E.Α. Ν. Φθ-δας » ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
75123 10-04-20 «Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αριθμ. 3-2019 απόφασης T.Ε.E.Α. Ν. Φθ-δας » ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
75039 01-04-20 Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αριθ. 2-2019 απόφασης T.Ε.E.Α. Ν. Φθ-δας ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
74976 23-03-20 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 14-2019 ΤΗΣ ΤΕΕΑ ΑΧΑΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ Α.Π. 1748-28-02-2006 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΗ ΠΑΤΡΩΝ. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
74974 23-03-20 ΑΡΙΘΜ. 13-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΕΑ ΑΧΑΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ Α.Π. 14543-1564-08-02-2010 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΗ ΠΑΤΡΩΝ. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
74973 23-03-20 ΑΡΙΘΜ. 17-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΕΑ ΑΧΑΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ Α.Π. 3403-13-04-2006 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΗ ΠΑΤΡΩΝ. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
74971 23-03-20 ΑΡΙΘΜ. 18-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΕΑ ΑΧΑΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ Α.Π. 8634-21-11-1996 ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΗ ΠΑΤΡΩΝ. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
74970 23-03-20 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 15-2019 ΤΗΣ ΤΕΕΑ ΑΧΑΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ Α.Π. 4010-04-05-2008 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΗ ΠΑΤΡΩΝ. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
74969 23-03-20 ΑΡΙΘΜ. 19-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΕΑ ΑΧΑΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ Α.Π. 10179-25-10-2005 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΗ ΠΑΤΡΩΝ. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
74923 16-03-20 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 30-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
74900 13-03-20  
74830 11-03-20 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 24-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
74829 11-03-20 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 25-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
74828 11-03-20 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 26-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
74827 11-03-20 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 27-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
74826 10-03-20 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 29-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
74825 10-03-20 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 28-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
74824 10-03-20 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 31-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
74797 09-03-20 Απόφαση Αριθ. 1-2020 Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε. Άρτας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε.ΑΡΤΑΣ
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Δασική Υπηρεσία Αρχείο Πράξης
Εμφανίζονται 1 - 50 από 2437 1 2 3 49
]