Αναρτημένες Αποφάσεις Ε.Ε.Δ.Α.

Aποφάσεις των Τ.Ε.Ε.Α (πρώην Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων)

Εμφανίζονται 51 - 100 από 2459 1 2 3 4 50
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Δασική Υπηρεσία Αρχείο Πράξης
75191 21-04-20 η υπ' αριθ. 52-2011 απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων Ν. Λασιθίου Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
75157 14-04-20 «Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αριθμ. 5-2019 απόφασης T.Ε.E.Α. Ν. Φθ-δας » ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
75150 14-04-20 «Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αριθμ. 6-2019 απόφασης T.Ε.E.Α. Ν. Φθ-δας » ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
75141 13-04-20 «Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αριθμ. 4-2019 απόφασης T.Ε.E.Α. Ν. Φθ-δας » ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
75123 10-04-20 «Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αριθμ. 3-2019 απόφασης T.Ε.E.Α. Ν. Φθ-δας » ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
75039 01-04-20 Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αριθ. 2-2019 απόφασης T.Ε.E.Α. Ν. Φθ-δας ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
74976 23-03-20 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 14-2019 ΤΗΣ ΤΕΕΑ ΑΧΑΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ Α.Π. 1748-28-02-2006 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΗ ΠΑΤΡΩΝ. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
74974 23-03-20 ΑΡΙΘΜ. 13-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΕΑ ΑΧΑΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ Α.Π. 14543-1564-08-02-2010 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΗ ΠΑΤΡΩΝ. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
74973 23-03-20 ΑΡΙΘΜ. 17-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΕΑ ΑΧΑΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ Α.Π. 3403-13-04-2006 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΗ ΠΑΤΡΩΝ. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
74971 23-03-20 ΑΡΙΘΜ. 18-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΕΑ ΑΧΑΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ Α.Π. 8634-21-11-1996 ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΗ ΠΑΤΡΩΝ. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
74970 23-03-20 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 15-2019 ΤΗΣ ΤΕΕΑ ΑΧΑΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ Α.Π. 4010-04-05-2008 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΗ ΠΑΤΡΩΝ. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
74969 23-03-20 ΑΡΙΘΜ. 19-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΕΑ ΑΧΑΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ Α.Π. 10179-25-10-2005 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΗ ΠΑΤΡΩΝ. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
74923 16-03-20 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 30-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
74900 13-03-20  
74830 11-03-20 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 24-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
74829 11-03-20 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 25-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
74828 11-03-20 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 26-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
74827 11-03-20 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 27-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
74826 10-03-20 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 29-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
74825 10-03-20 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 28-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
74824 10-03-20 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 31-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
74797 09-03-20 Απόφαση Αριθ. 1-2020 Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε. Άρτας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε.ΑΡΤΑΣ
74796 09-03-20 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 12-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
74795 09-03-20 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 13-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
74794 09-03-20 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 11-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
74770 05-03-20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΝΤΑΚΗ) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
74758 05-03-20 η υπ' αρίθ. 79-2011 απόφαση Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθίου Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
74725 03-03-20 η υπ΄αρίθ. 84-2011 απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθιίου Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
74722 03-03-20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε.Ε.Δ.Α Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ(ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
74689 28-02-20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε.Ε.Δ.Α Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ(ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
74685 28-02-20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε.Ε.Δ.Α Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ(ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
74651 27-02-20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε.Ε.Δ.Α. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ(ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
74602 26-02-20 ανάρτηση στο διαδίκτυο και στη διαβίβαση της αριθ. 216-14-10-2019 Απόφασης Τ.Ε.Α.Α. Βοιωτίας που αφορά τις υπ΄αριθ. 2297-96725-08-08-2019 αντιρρήσεις του Δ-ντη Δασών Ν. Βοιωτίας κατά της υπ΄αριθ. 2497-91282-05-06-2019 πράξης χαρακτηρισμού του Δασάρχη Θηβών. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
74486 18-02-20 Η ΑΡΙΘ. 14-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Τ.Ε.Ε.Α. ΠΕ ΑΙΤ-ΝΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
74359 10-02-20 η υπ' αριθ. 65-2019 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου κατόπιν αντιρρήσεων της Μαρνέλλου Μαρίας Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
74349 10-02-20 η υπ' αριθ. 63-2019 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου κατόπιν αντιρρήσεων της Παναγιωτίδου Ισμήνης Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
74335 07-02-20 η υπ' αριθ. 64-2019 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου κατόπιν αντιρρήσεων των στους κ.κ. Βαμβασάκη Ιωάννου, Βαμβασάκη Γεωργίας και Πετσαλάκη Ελευθερίας Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
74309 06-02-20 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 16-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
74308 06-02-20 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 15-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
74307 06-02-20 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 17-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
74306 06-02-20 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 18-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
74235 03-02-20 η υπ' αριθ. 66-2019 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου κατόπιν αντιρρήσεων της κ. Ελένης Διαλυνά - Βάτση Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
74226 03-02-20 ΑΝΑΡΤΗΣΗ 7ης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
74207 31-01-20 η υπ' αριθ. 61-2019 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 17.460,64 τμ που κείται στη θέση" Τρούλια" της Τοπικής Κοινότητας Βρουχά του Δήμου Αγίου Νικολάου, Δ.Ε. Αγίου Νικολάου, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων της εταιρείας "ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ" ) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
74147 29-01-20 Απόφαση με αριθ. 5-2019 της Τ.Ε.Ε.Α. ΠΕ Κορινθίας ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
74107 27-01-20 ΑΠΟΦΑΣΗ 16-2019 ΤΗΣ ΤΕΕΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 33092-1030-13-03-2014 (ΑΔΑ: BIKMΟΡ1Φ-376) ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
74054 22-01-20 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 20-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
74053 22-01-20 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 21-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
74050 22-01-20 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 23-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
74037 22-01-20 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ 6-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΕΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Δασική Υπηρεσία Αρχείο Πράξης
Εμφανίζονται 51 - 100 από 2459 1 2 3 4 50
]