Αναρτημένες Αποφάσεις Ε.Ε.Δ.Α.

Aποφάσεις των Τ.Ε.Ε.Α (πρώην Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων)

Εμφανίζονται 51 - 100 από 2116 1 2 3 4 43
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Δασική Υπηρεσία Αρχείο Πράξης
68644 27-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 70 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68643 27-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 65 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68642 27-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 72 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68641 27-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 71 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68639 27-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 69 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68638 27-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 66 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68636 27-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 64 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68634 27-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 63 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68623 27-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 61 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68622 27-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 58 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68621 27-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 57 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68620 27-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 56 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68619 27-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 55 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68618 27-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 60 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68599 26-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 48-2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68598 26-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 54 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68597 26-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 53 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68596 26-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 52-2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68593 26-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 51 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68592 26-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 50 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68591 26-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 49 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68590 26-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 47 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68589 26-02-19 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 38-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
68588 26-02-19 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 35-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
68586 26-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 46 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68585 26-02-19 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 34-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
68582 26-02-19 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 37-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
68580 26-02-19 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 36-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
68565 26-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 44 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68563 26-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 43-2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68562 26-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 38 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68561 26-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 37 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68559 26-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 45-2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68557 26-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 42 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68554 26-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 41 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68551 26-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 40-2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68547 25-02-19  
68544 25-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 35 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68543 25-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 34 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68542 25-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 33 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68541 25-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 32 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68539 25-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 36 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68537 25-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 29 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68534 25-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 30 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68528 25-02-19 η υπ' αριθ. 47-2018 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 5710,72 τμ που κείται στη θέση " Βρωμονερό" της Δημοτικής Κοινότητας Ελούντας, Δημοτικής Ενότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Αγίου Νικολάου , Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων του Μπουραντάκη Νικολάου) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
68526 25-02-19 η υπ' αριθ. 46-2018 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 6.222,09 τμ που κείται στη θέση" Μελισσάκια" Ξεροκάμπου της Τοπικής Κοινότητας Ζήρου, του Δήμου Σητείας, Δ.Ε. Λεύκης, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων των Ιωάννας Λιναρδάκη και Στυλιανής Παπαθανασάκη ) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
68521 25-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 26 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68520 25-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 25 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68519 25-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 24 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68513 22-02-19 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Δασική Υπηρεσία Αρχείο Πράξης
Εμφανίζονται 51 - 100 από 2116 1 2 3 4 43
]