Αναρτημένες Αποφάσεις Ε.Ε.Δ.Α.

Aποφάσεις των Τ.Ε.Ε.Α (πρώην Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων)

Εμφανίζονται 51 - 100 από 1785 1 2 3 4 36
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Δασική Υπηρεσία Αρχείο Πράξης
63632 18-04-18 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 8-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ 2ΗΣ Τ.Ε.Ε.Α. Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΝΑΞΟ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
63631 18-04-18 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ 2ΗΣ Τ.Ε.Ε.Α. Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΝΑΞΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
63538 10-04-18 Διαβίβαση Απόφασης Τ Ε.Ε. Α .67-2017 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
63537 10-04-18 Διαβίβαση Απόφασης Τ Ε.Ε. Α. 65-2017 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
63517 05-04-18 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 48-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
63516 05-04-18  
63515 05-04-18 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 49-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
63514 05-04-18 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 46-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
63513 05-04-18 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 45-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
63512 05-04-18 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 44-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
63510 05-04-18 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 43-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
63509 05-04-18 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 42-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
63501 04-04-18 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 41-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
63500 04-04-18 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 37-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
63499 04-04-18 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 36-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
63498 04-04-18 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 35-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
63458 03-04-18 H AΡ.19-30-10-2017 AΠΟΦΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΗΣΣΕΩΝ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΤΟΥΚΑ ΘΩΜΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
63433 02-04-18  
63395 30-03-18 Αποστολή αριθ. 869-11 απόφασης της Α’θμιας Ε.Ε.Δ.Α. Ν. Κυκλάδων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
63371 29-03-18 Η ΑΡΙ.18-30-10-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Τ.Ε.Ε.Α Π.,ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΣΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ''ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ'' ΤΗΣ Τ.Κ ΑΓΡΕΛΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
63370 29-03-18  
63340 28-03-18 Απόφαση 12-2018 της 2ης ΤΕΕΑ Ν. Κυκλάδων με έδρα τη Νάξο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
63338 28-03-18 Απόφαση 13-18 της 2ης ΤΕΕΑ Ν. Κυκλάδων με έδρα τη Νάξο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
63278 26-03-18 η υπ' αριθ. 28-2017 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
63274 26-03-18 η υπ' αριθ. 39-2017 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
63249 23-03-18 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε.Ε.Δ.Α Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
63247 23-03-18 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε.Ε.Δ.Α. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ(ΜΑΡΝΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
63245 23-03-18 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε.Ε.Δ.Α Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΠΟΡΤΑΡΑΚΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑ) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
63238 23-03-18  
63171 21-03-18 Απόφαση με αριθ. 6-2017 της Τ.Ε.Ε.Α. ΠΕ Κορινθίας ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
63151 20-03-18 Διαβίβαση Απόφασης Τ Ε.Ε. Α. 64-2017 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
63128 19-03-18 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡ.106-10-5-12-2017 ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΑΚΚΑ ΠΕΡ.ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑΣ ΠΕΡ. ΚΟΙΝ. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
63122 16-03-18 Απόφαση 11-2017 2ης ΤΕΕΑ Ανατ. Αττικής ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
63121 16-03-18 Απόφαση 12_2017 2ης ΤΕΕΑ Ανατ. Αττικής ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
63117 16-03-18 Απόφαση 3-2017 2ης ΤΕΕΑ Ανατ. Αττικής ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
63053 13-03-18 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Αριθ. 13-2017 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
62997 12-03-18 Αρ. 11-2018 Απόφασης της 2ης Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Κυκλάδων με έδρα τη Νάξο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
62995 12-03-18 Αρ. 10-2018 Απόφαση της 2ης Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Κυκλάδων με έδρα τη Νάξο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
62994 12-03-18 Αρ. 9-2018 Απόφαση της 2ης Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Κυκλάδων με έδρα τη Νάξο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
62966 08-03-18 Απόφαση με αριθμ. 7-2016 της 1ης Τ.Ε.Ε.Α Σύρου. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
62866 01-03-18 απόφαση ΤΕΕΑ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
62848 28-02-18 Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αριθ. 51-2016 απόφασης της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε. Θεσσαλονίκης. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
62812 27-02-18 Ανάρτηση της με αριθμ. 4-2017 Απόφασης Τ.Ε.Ε.Α. Ν. Λάρισας ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
62787 26-02-18 Απόφαση Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε.Βοιωτίας ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
62767 26-02-18 Αποστολή της αριθ.5-2017 Απόφασης της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ρόδου-Καρπάθου σχετικά με τμήμα της Κ.Μ.1755 γαιών Έμπωνας, νήσου Ρόδου (Κωνσταντάκης Σωτήριος). ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
62765 26-02-18 Αποστολή της αριθ.4-2017 Απόφασης της Τεχν.Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ρόδου-Καρπάθου σχετικά με τμήματα των Κ.Μ.130 & 129Α γαιών Ιξιάς, νήσου Ρόδου (υπόθεση Τουρνικιώτης Ευάγγελος). ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
62729 22-02-18 Ανάρτηση και αποστολή της αριθ. 16-21-10-2016 απόφασης ΤΕΕΑ ΠΕ Τρικάλων ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
62713 22-02-18 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α-ΘΜΙΑΣ Ε.Ε.Δ.Α. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 9.838,721 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΑΘΥ Η ΖΩΡΓΙΑΣ Τ.Κ. ΚΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ(ΜΙΑΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ-ΝΟΥ) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
62702 21-02-18 Απόφαση αριθμ. 1-2013 της Β' Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Εφετείου Αθηνών Β΄ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
62684 21-02-18 Αποστολή της αριθ.2-2017 Απόφασης της Τεχν.Επιτροπής Εξετασ.Αντιρρήσεων Ρόδου-Καρπάθου, σχετικά με την Κ.Μ.1390Β γαιών Ασκληπειού, νήσου Ρόδου, κατόπιν αντιρρήσεων της "Παναγιώτης Χατζηλαζάρου και ΥΙΟΙ ΟΕ" (υπόθεση Μιχαήλ Γεωργάς). ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Δασική Υπηρεσία Αρχείο Πράξης
Εμφανίζονται 51 - 100 από 1785 1 2 3 4 36
]