Αναρτημένες Αποφάσεις Ε.Ε.Δ.Α.

Aποφάσεις των Τ.Ε.Ε.Α (πρώην Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων)

Εμφανίζονται 101 - 150 από 1415 1 2 3 4 5 29
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Δασική Υπηρεσία Αρχείο Πράξης
58173 22-05-17 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε.Ε.Δ.Α. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
58139 18-05-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Αριθ. 12-2017 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
58138 18-05-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Αριθ. 10-2017 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
58137 18-05-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Αριθ. 9-2017 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
58136 18-05-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Αριθ. 8-2017 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
58115 18-05-17 Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αριθ. 2-2017 Απόφασης της Tεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
58111 18-05-17 ΑΡΙΘΜ. 5-2016ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
58108 18-05-17 ΑΠΟΦΑΣΗ A-ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α' ΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ Ν. ΛΕΣΒΟΥ
58107 18-05-17 ΑΠΟΦΑΣΗ A-ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α' ΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ Ν. ΛΕΣΒΟΥ
58105 17-05-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΟΥ ΓΑΤΖΟΥΛΑ Α.Τ.Ε.Ε ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
58104 17-05-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 14-12-7-201ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
58103 17-05-17 21-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΛΥΚΑ ΝΙΚΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
58102 17-05-17 ΑΠΟΦΑΣΗ Τ.Ε.Ε.Α. Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΡΙΘΜ.8-2016 ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
58101 17-05-17 20-9-12-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟ ΤΣΟΛΑ & ΣΙΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
58100 17-05-17 AΡ.19-9-12-2016 AΠΟΦΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
58099 17-05-17 18-9-12-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΟΥ ΤΣΕΡΓΑ ΛΕΩΝΙΔΑ & ΚΟΥΤΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
58098 17-05-17 ΑΠΟΦΑΣΗ 4-17-3-2017 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΜΠΛΑΤΖΩΝΗ ΘΩΜΑΪΤΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
58097 17-05-17  
58096 17-05-17 AΠΟΦΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
58095 17-05-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΧΝΘΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
58094 17-05-17 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ 2-2-3-2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
58093 17-05-17 1η απόφαση ΤΕΕΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ
58092 17-05-17 ΑΡΙΘΜ 4-2016 AΠΟΦΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΑΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
58091 17-05-17 ΑΡ.22-9-12-2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
58090 17-05-17 ΑΡ.23-9-12-2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
58089 17-05-17 3η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΕΑ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ
58088 17-05-17 2η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΕΑ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ
58087 17-05-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
58086 17-05-17 ΑΠΟΦΑΣΗ 1ης ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΑΡΙΘ.4-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
58085 17-05-17 ΑΠΟΦΑΣΗ 1ης ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΑΡΙΘ.3-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
58082 17-05-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
58058 17-05-17 Διαβίβαση Απόφασης Τ Ε.Ε. Α. 1-2017 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
58055 17-05-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
58046 16-05-17 ΑΠΟΦΑΣΗ A-ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α' ΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ Ν. ΛΕΣΒΟΥ
58038 16-05-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
58019 16-05-17 Ανακοίνωση για δημοσίευση της αριθ.16-2016 Απόφασης της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε.Ρόδου, για τμήματα της Κ.Μ.4550 γαιών Μασσάρων, νήσου Ρόδου (Γιαννεσκής Ευστάθιος). ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
57920 11-05-17 Διαβίβαση της υπ’αρίθμ 11-2016 Απόφασης T.E.E.A Ν. Ρεθύμνης. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
57919 11-05-17 Διαβίβαση της υπ’αρίθμ 12-2016 Απόφασης T.E.E.A Ν. Ρεθύμνης. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
57918 11-05-17 Διαβίβαση της υπ’αρίθμ 13-2016 Απόφασης T.E.E.A Ν. Ρεθύμνης. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
57917 11-05-17 Διαβίβαση της υπ’αρίθμ 9-2016 Απόφασης T.E.E.A Ν. Ρεθύμνης. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
57916 11-05-17 Διαβίβαση της υπ’αρίθμ 10-2016 Απόφασης T.E.E.A Ν. Ρεθύμνης. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
57915 11-05-17  
57914 11-05-17 Διαβίβαση της υπ’αρίθμ 8-2016 Απόφασης T.E.E.A Ν. Ρεθύμνης. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
57851 09-05-17  
57830 08-05-17  
57821 05-05-17 ΑΡΙΘΜ.12-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
57786 04-05-17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΕΕΑ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
57767 03-05-17 η υπ' αριθ. 02-2016 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 2.773.898,34 τμ που κείται στη θέση" Αμπέλες" ΤΚ Ζάκρου, ΔΕ Ιτάνου του Δήμου Σητείας ( κατόπιν αντιρρήσεων των Αϊλαμάκη Νικολάου, Σπυριδάκη Γεωργίου και Κωνσταντάκη Εμμανουήλ) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
57766 03-05-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΕΑ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧ. ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ 1383-14-11-2014ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
57765 03-05-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΕΑ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧ. ΠΡ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ 13832-10-11-2014 ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Δασική Υπηρεσία Αρχείο Πράξης
Εμφανίζονται 101 - 150 από 1415 1 2 3 4 5 29
]