Αναρτημένες Αποφάσεις Ε.Ε.Δ.Α.

Aποφάσεις των Τ.Ε.Ε.Α (πρώην Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων)

Εμφανίζονται 101 - 150 από 2235 1 2 3 4 5 45
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Δασική Υπηρεσία Αρχείο Πράξης
69316 08-04-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Αριθμ. 11 -2018 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
69315 08-04-19  
69309 08-04-19 ΑΠΟΦΑΣΗ 2-2018 Τ.Ε.Ε.Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
69307 08-04-19 Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αρίθμ 3-2019 Απόφασης Της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε Ρεθύμνης Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
69306 08-04-19 Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αρίθμ 4-2019 Απόφασης Της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε Ρεθύμνης Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
69303 08-04-19 Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αρίθμ 8-2019 Απόφασης Της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε Ρεθύμνης Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
69221 03-04-19 Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αρίθμ 9-2019 Απόφασης Της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε Ρεθύμνης Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
69141 28-03-19 Αριθμ. 1-2019 Aπόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε. Ηρακλείου Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
69124 28-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ 2ΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΑΡΙΘ.3-2018 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
69117 27-03-19  
69114 27-03-19 η υπ' αριθ. 52-2018 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 1.831.91 τμ που κείται στη θέση" Ρούσα Λίμνη της Δημοτικής Κοινότητας Κριτσάς του Δήμου Αγ. Νικολάου, Δ.Ε. Αγ. Νικολάου, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων του Τζανόπουλου Γεωργίου) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
69063 21-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Αριθμ 15-2018 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
69062 21-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Αριθμ 13-2018 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
69061 21-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Αριθμ 14-2018 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
69053 21-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Αριθμ.13-2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
69033 20-03-19 Διαβίβαση Απόφασης Τ Ε.Ε. Α.30-2018 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
69032 20-03-19 Διαβίβαση Απόφασης Τ Ε.Ε. Α. 29-2018 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
69026 19-03-19 Διαβίβαση Απόφασης Τ Ε.Ε. Α.19.2018 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
69025 19-03-19 Διαβίβαση Απόφασης Τ Ε.Ε. Α. 27-2018 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
68979 18-03-19 Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αριθμ. 139-29-10-2018 Απόφασης της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε. Βοιωτίας ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
68952 15-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 14-2018 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68943 15-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 18 -2018 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68942 15-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 20 -2018 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68940 15-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ -2018 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68938 15-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 17 -2018 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68934 15-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 16 -2018 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68930 15-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 15 -2018 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68897 13-03-19 Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αριθ. 9-2018 απόφασης T.Ε.E.Α. Ν. Φθ-δας ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
68895 13-03-19 Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αριθ. 8-2018 απόφασης T.Ε.E.Α. Ν. Φθ-δας ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
68853 12-03-19 «Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αριθ. 3-2018 απόφασης T.Ε.E.Α. Ν. Φθ-δας » ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
68848 08-03-19  
68846 08-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 96 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68845 08-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 97 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68844 08-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 98 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68843 08-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 99 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68842 08-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 100-2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68841 08-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 103 -2017 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68840 08-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 102 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68839 08-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 105 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68838 08-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 104 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68837 08-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 106 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68836 08-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 107 -2017 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68834 08-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 109 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68827 08-03-19 Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αριθ. 7-2018 απόφασης ΤΕΕΑ Ν. Φθ-δας ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
68740 05-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 90 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68739 05-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 91 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68738 05-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 93 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68737 05-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 94 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68736 05-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 95 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68735 05-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 92 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Δασική Υπηρεσία Αρχείο Πράξης
Εμφανίζονται 101 - 150 από 2235 1 2 3 4 5 45
]