Αναρτημένες Αποφάσεις Ε.Ε.Δ.Α.

Aποφάσεις των Τ.Ε.Ε.Α (πρώην Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων)

Εμφανίζονται 101 - 150 από 1706 1 2 3 4 5 35
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Δασική Υπηρεσία Αρχείο Πράξης
61716 14-12-17 Διαβίβαση Απόφασης Τ Ε.Ε. Α. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
61714 14-12-17 Διαβίβαση Απόφασης Τ Ε.Ε. Α. 44-2017 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
61712 14-12-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΕΑ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
61710 14-12-17 Αποστολή της με αριθμ. 7-2017 Απόφασης της Τ.Ε.Ε.Α. ΠΕ Ροδόπης. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
61704 14-12-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΕΑ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
61702 14-12-17 Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της 1-2017 απόφασης ΤΕΕΑ ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΑΣΟΥ
61700 14-12-17 Αποστολή της με αριθμ. 6-2017 Απόφασης της Τ.Ε.Ε.Α. ΠΕ Ροδόπης. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
61697 14-12-17 Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της 04-2017 απόφασης της Τ.Ε.Ε.Α Π.Ε. Καβάλας ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΑΣΟΥ
61682 13-12-17 Ανάρτηση και διαβίβαση της με αριθ. 05-2017 απόφασης της ΤΕΕΑ ΠΕ Καβάλας ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΑΣΟΥ
61597 08-12-17 Ανάρτηση και διαβίβαση της αριθ. 5-2017 απόφασης Τ.Ε.Ε.Α Ν. Φθ-δας ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
61596 08-12-17 η υπ' αριθ. 27-2017 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 57.528.974,77 τ.μ. που κείται εντός των ορίων των Καλλικρατικών Δήμων Ιεράπετρας και Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
61556 07-12-17 Ανάρτηση στο διαδίκτυο και αποστολή της αριθ. 15-2017 Απόφασης ΤΕΕΑ Π.Ε ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
61555 07-12-17 Ανάρτηση στο διαδίκτυο και αποστολή της αριθ. 14---2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΕΕΑ Π.Ε ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
61548 06-12-17 Πιστοποιητικό περί του οριστικού και αμετάκλητου χαρακτηρισμού εν μέρει της υπ’ αριθμ. 7346πε-13-03-2006 πράξεως χαρακτηρισμού έκτασης και της υπ’ αριθμ 146-2011 Απόφασης της Ε.Ε.Δ.Α. Νομού Χανίων. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
61509 05-12-17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 18-2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β-ΘΜΙΟΥ Ε.Ε.Δ.Α. ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
61500 04-12-17  
61499 04-12-17  
61497 04-12-17 η 2-2017 απόφαση της ΤΕΕΑ ΠΕ Σερρών ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
61492 04-12-17 Ανάρτηση της αριθ. 16-17-10-2017 απόφασης της ΤΕΕΑ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ επι αντιρρήσεων του κ. Βασιλείου Λιάκου κατά της αριθ. 553-21741-10-02-2016 πράξης χαρακτηρισμού του Δασάρχη Καλαμπάκας στη θέση "Τραμπάλα" της Τ.Κ. Αύρας του Δήμου Καλαμπάκας. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
61483 04-12-17 Ανάρτηση της αρ. 06-2017 Απόφασης Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε. Καβάλας ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
61461 01-12-17 Ανάρτηση απόφασης ΤΕΕΑ Π.Ε. Σερρών ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
61451 30-11-17 ΑΠΟΦΑΣΗ Τ.Ε.Ε.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
61450 30-11-17 ΑΠΟΦΑΣΗ Τ.Ε.Ε.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
61449 30-11-17 ΑΠΟΦΑΣΗ Τ.Ε.Ε.Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
61448 30-11-17 ΑΠΟΦΑΣΗ Τ.Ε.Ε.Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
61447 30-11-17 ΑΠΟΦΑΣΗ Τ.Ε.Ε.Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
61445 30-11-17 Διαβίβαση Απόφασης Τ Ε.Ε. Α.28.2017 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
61444 30-11-17 Διαβίβαση Απόφασης Τ Ε.Ε. Α. 47-2017 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
61426 29-11-17 η υπ' αριθ. 28-2017 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 957,42 τμ που κείται στη θέση" «Πρίνοι» της Τοπικής Κοινότητας Καββουσίου του Δήμου Ιεράπετρας, Δ.Ε. Ιεράπετρας, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων της Δημητρίου Ελισάβετ) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
61395 28-11-17  
61391 28-11-17 η υπ' αριθ. 25-2017 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 1.005,86 τμ που κείται στη θέση" «Βαρόκαστρο- Κεφάλι» της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου, του Δήμου Αγίου Νικολάου, Δ.Ε. Αγίου Νικολάου, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων της Κοζύρη Μαρίας) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
61389 28-11-17 η υπ' αριθ. 30-2017 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 8.347,27 τμ που κείται στη θέση" «Διχάλωμα» της Τοπικής Κοινότητας Λάστρου του Δήμου Σητείας, Δ.Ε. Σητείας, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων των Μιχελάκης Κων-νου και Μιχελάκη Αικατερίνης ) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
61388 28-11-17 η υπ' αριθ. 29-2017 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 23.294,40 τμ που κείται στη θέση«Καρονήσι- Χειμαδερά» της Τοπικής Κοινότητας Σφάκας του Δήμου Σητείας, Δ.Ε. Σητείας, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων του Μιχελάκη Κων-νου ) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
61382 28-11-17 η υπ' αριθ. 26-2017 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 579.792.90 τμ που κείται στη θέση" Πλατάνι Μυλωνά" ΤΚ Καββουσίου, ΔΕ Ιεράπετρας του Δήμου Ιεράπετρας ( κατόπιν αντιρρήσεων της Κωνσταντουράκη Γεωργίας) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
61380 28-11-17 η υπ' αριθ. 23-2017 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 5.971,80 τμ που κείται στη θέση" Μέσα Πλαγούρα Ανωγείων" ΤΚ Αγ. Αντωνίου, ΔΕ Νεάπολης του Δήμου Αγίου Νικολάου ( κατόπιν αντιρρήσεων των Λυράκη Γεωργίου, Λυράκη Ελένης και Λυράκη Ειρήνης) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
61377 28-11-17  
61352 27-11-17 Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της 4-2017 Απόφασης της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
61340 24-11-17 Διαβίβαση απόφασης Ε.Ε.Δ.Α. Νομού Χανίων. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
61339 24-11-17 Διαβίβαση Απόφασης Τ Ε.Ε. Α.26.2017 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
61316 23-11-17 Η υπ’ αριθμ. 11-2017 Απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.) Π.Ε. Καρδίτσας ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
61281 21-11-17 Η 11-9-06-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Τ.Ε.Ε.Α. Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
61280 21-11-17  
61279 21-11-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜ. 12-2017 ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
61275 21-11-17 ΑΡΙΘΜ.14-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ Τ.Ε.Ε.Α Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
61263 20-11-17 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ 3-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Τ.Ε.Ε.Α.Π.Ε.ΔΡΑΜΑΣΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗςΣ 4-2008 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Α'-ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ Ν.ΔΡΑΜΑΣ (ΑΡΙΘΜ. 783-8-2-2008 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΑΡΧΗ ΔΡΑΜΑΣ). ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
61241 17-11-17 ΑΠΟΦΑΣΗ 15-2017 ΤΕΕΑ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ-ΝΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
61239 17-11-17 ΑΠΟΦΑΣΗ 14-2017 ΤΕΕΑ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ-ΝΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
61236 17-11-17 ΑΠΟΦΑΣΗ 12-2017 ΤΕΕΑ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ-ΝΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
61231 17-11-17  
61230 17-11-17 Διαβίβαση Απόφασης Τ Ε.Ε. Α.37.2017 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Δασική Υπηρεσία Αρχείο Πράξης
Εμφανίζονται 101 - 150 από 1706 1 2 3 4 5 35
]