Αναρτημένες Αποφάσεις Ε.Ε.Δ.Α.

Aποφάσεις των Τ.Ε.Ε.Α (πρώην Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων)

Εμφανίζονται 101 - 150 από 1610 1 2 3 4 5 33
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Δασική Υπηρεσία Αρχείο Πράξης
60619 17-10-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ.47-2016 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ(ΥΠΟΘ.ΠΑΝΑΓΑΤΟΥ ΑΙΚ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
60618 17-10-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ.45-2016 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ(ΥΠΟΘ.ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΛΑΚΟΥ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
60616 17-10-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ.52-2016 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ(ΥΠ.ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ ΧΡΥΣ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
60615 17-10-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ.50-2016 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ(ΥΠ.ΧΙΟΝΗΣ ΗΡ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
60614 17-10-17  
60608 17-10-17 Απόφαση με αριθ. 31-2016 της Τ.Ε.Ε.Α. ΠΕ Κορινθίας ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
60600 17-10-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ.21-2016 Τ.Ε.Ε.Α. Π.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
60599 17-10-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ.23-2016 Τ.Ε.Ε.Α Π.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
60597 17-10-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ.24-2016 Τ.Ε.Ε.Α Π.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
60596 17-10-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ.25-2016 Τ.Ε.Ε.Α Π.Ε ΚΕΦ-ΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
60595 17-10-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.20-2016 Τ.Ε.Ε.Α. Π.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
60594 17-10-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ.19-2016 Τ.Ε.Ε.Α Π.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
60593 17-10-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ.42-2016 Τ.Ε.Ε.Α Π.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
60592 17-10-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΠΆΡΙΘΜ.43-2016 Τ.Ε.Ε.Α Π.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
60591 17-10-17 Ανακοίνωση αριθ. 2-2009 (θέμα 7) πρακτικού της Α΄βάθμιας ΕΕΔΑ, το οποίο αναφέρεται στις Κ.Μ 1530, ΚΜ 1532, ΚΜ1563 γαιών Ασκληπειού, Δ.Ε. Νότιας Ρόδου του Δήμου Ρόδου (Ξεν. και Τουρ. Επιχειρήσεις "Ο ΠΛΑΤΩΝ Α.Ε.") ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
60590 17-10-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ.39-2016 Τ.Ε.Ε.Α. Π.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
60589 17-10-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.38-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
60553 16-10-17 Αποστολή της με αριθμ. 5-2017 Απόφασης της Τ.Ε.Ε.Α. ΠΕ Ροδόπης. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
60543 15-10-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ.2-2016 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
60542 15-10-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ.3-2016 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
60541 15-10-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ.4-2016 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
60540 15-10-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ.5-2016 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
60539 15-10-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ.6-2016 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
60538 15-10-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ.7-2016 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
60537 15-10-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΆΡΙΘΜ.1-2016 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
60535 13-10-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ.9-2016 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
60533 13-10-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ.10-2016 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
60532 13-10-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ.11-2016 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
60531 13-10-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ.17-2016 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
60530 13-10-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ.16-2016 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
60529 13-10-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ.15-2016 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
60528 13-10-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ.14-2016 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
60527 13-10-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ.13-2016 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
60526 13-10-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ.12-2016 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
60524 13-10-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ.18-2016 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
60523 13-10-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
60522 13-10-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
60513 13-10-17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΕΕΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
60506 12-10-17 Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της υπ’αριθμ. 3-2017 απόφασης της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
60477 11-10-17 Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση απόφασης Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
60472 11-10-17 ΑΠΟΦΑΣΗ 2ης ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
60451 10-10-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Αριθμ. 6-2017 ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
60422 08-10-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Αριθ. 19-2017 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
60362 05-10-17 Διαβίβαση Απόφασης Τ Ε.Ε. Α. 31.2017 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
60361 05-10-17 Διαβίβαση Απόφασης Ε.E.Δ.Α Ν. Χανίων .14-2015 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
60360 05-10-17 Διαβίβαση Απόφασης Τ Ε.Ε. Α. 18.2017 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
60355 05-10-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 3 ΕΤΟΥΣ 2017 Τ.Ε.Ε.Α. Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
60353 04-10-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 4 ΕΤΟΥΣ 2017 Τ.Ε.Ε.Α. Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
60308 03-10-17 Αποστολή αριθ. 18-05-13 απόφασης της Β΄θμιας Ε.Ε.Δ.Α. Εφετείου Αιγαίου με έδρα την Ερμούπολη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
60307 03-10-17 Αποστολή αριθ. 17-05-13 απόφασης της Β΄θμιας Ε.Ε.Δ.Α. Εφετείου Αιγαίου με έδρα την Ερμούπολη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Δασική Υπηρεσία Αρχείο Πράξης
Εμφανίζονται 101 - 150 από 1610 1 2 3 4 5 33
]