Αναρτημένες Αποφάσεις Ε.Ε.Δ.Α.

Aποφάσεις των Τ.Ε.Ε.Α (πρώην Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων)

Εμφανίζονται 101 - 150 από 1911 1 2 3 4 5 39
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Δασική Υπηρεσία Αρχείο Πράξης
65132 17-07-18 Απόφαση ΤΕΕΑ ΠΕ Αργολίδας 3_2018 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
65130 17-07-18 η υπ' αριθ. 19-2018 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 2.445,15 τμ που κείται στη θέση" Μπόντα ή Μπαρουταποθήκη " της Δημοτικής Κοινότητας Σητείας του Δήμου Σητείας, Δ.Ε. Σητείας, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων της Πετράκη Θεοδοσίας) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
65125 17-07-18 η υπ' αριθ. 16-2018 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 3.861,17 τμ που κείται στη θέση" Κόκκινα Βουρλιά" της Δημοτικής Κοινότητας Σητείας του Δήμου Σητείας, Δ.Ε. Σητείας, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων της Τσαντάκη Σπυριδάκη Αικατερίνης) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
65120 17-07-18 η υπ' αριθ. 20-2018 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 1.641,76 τμ που κείται στη θέση" Κόκκινα" της Δημοτικής Κοινότητας Σητείας του Δήμου Σητείας, Δ.Ε. Σητείας, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων της Καναβάκη Γαλήνης) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
65117 17-07-18 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ - ΑΡΙΘ. 02-2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Ν. ΛΕΣΒΟΥ
65094 16-07-18 Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αρίθμ 17-2018 Απόφασης Της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε Ρεθύμνης Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
65060 12-07-18 η υπ' αριθ. 10-2018 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 15.856,11 τμ που κείται στη θέση"Κλησίδια" της Δημοτικής Κοινότητας Κριτσάς του Δήμου Αγίου Νικολάου, Δ.Ε.Αγίου Νικολάου, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων του Αγροτικού Ελαιουργικού Συν-σμού Κριτσάς) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
65058 12-07-18 η υπ' αριθ. 11-2018 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 4.885,85 τμ που κείται στη θέση"Κεφάλες Σκουράς" περιοχή Πινών της Τοπικής Κοινότητας Ελούντας του Δήμου Αγίου Νικολάου, Δ.Ε. Αγίου Νικολάου, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων του Μαυρικάκη Γεωργίου) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
65057 12-07-18 η υπ' αριθ. 15-2018 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 3.804.39 τμ που κείται στη θέση"Μπόντα" της Δημοτικής Κοινότητας Σητείας του Δήμου Σητείας, Δ.Ε. Σητείας, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων των Σταυρακάκη Γεωργίου Εμμανουήλ και Ελένης ) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
65022 12-07-18 Η ΑΡ. 1-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΕΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
64991 10-07-18 Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αρίθμ 14-2018 Απόφασης Της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε Ρεθύμνης Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
64990 10-07-18 Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αρίθμ 13-2018 Απόφασης Της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε Ρεθύμνης Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
64988 10-07-18 Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αρίθμ 18-2018 Απόφασης Της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε Ρεθύμνης Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
64987 10-07-18 Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αρίθμ 15-2018 Απόφασης Της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε Ρεθύμνης Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
64950 06-07-18 Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αρίθμ 19-2018 Απόφασης Της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε Ρεθύμνης Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
64922 04-07-18 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ 60-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΕΕΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
64920 04-07-18 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ 59-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΕΕΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
64901 03-07-18 ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 58-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Τ.Ε.Ε.Α. ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
64898 03-07-18  
64893 03-07-18 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 26-2017 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 82299-10-4-2017 ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
64889 02-07-18 Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αρίθμ 7-2018 Απόφασης Της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε Ρεθύμνης Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
64882 02-07-18 Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αρίθμ 8-2018 Απόφασης Της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε Ρεθύμνης Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
64881 02-07-18 Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αρίθμ 12-2018 Απόφασης Της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε Ρεθύμνης Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
64876 02-07-18 ΑΠΟΦΑΣΗ 17-2017 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 74381-30-3-2017 ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
64807 28-06-18 Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αρίθμ 10-2018 Απόφασης Της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε Ρεθύμνης Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
64774 26-06-18 Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αρίθμ 8-2018 Απόφασης Της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε Ρεθύμνης Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
64662 20-06-18 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ.23-1993 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α-ΘΜΙΑΣ Ε.Ε.Δ.Α. ΝΟΜ.ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
64657 20-06-18 Ανάρτηση και διαβίβαση απόφασης Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
64648 19-06-18 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 10-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
64647 19-06-18 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 9-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
64646 19-06-18 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 8-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
64645 19-06-18 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 7-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
64644 19-06-18 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 6-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
64641 19-06-18 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 5-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
64640 19-06-18 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 4-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
64639 19-06-18 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 3-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
64636 19-06-18 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 2-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
64635 19-06-18 Απόφαση υπ' αριθμ. 1-2018 της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε. Ηρακλείου Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
64578 18-06-18 ΑΠΟΦΑΣΗ 20-2017 Τ.Ε.Ε.Α. ΑΙΤΩΛ-ΝΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ κ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 55210-1760-20-4-2016 ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΦΑΛΑΓΓΙΑ" Τ.Κ. ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ, Δ.Ε. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
64538 14-06-18 Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της με αριθμ. 2-2018 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
64521 13-06-18 Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αρίθμ 3-2018 Απόφασης Της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε Ρεθύμνης Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
64520 13-06-18 Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αρίθμ 6-2018 Απόφασης Της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε Ρεθύμνης Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
64380 05-06-18 "Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αριθ. 1-2018 Απόφασης ΤΕΕΑ Ν. Φθ-δας" ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
64326 31-05-18 Απόφαση 4 - 2017 Πρώτης Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ανατολικής Αττικής ΠΡΩΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
64304 29-05-18 η υπ' αριθ. 01-2018 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 1.867,57 τμ που κείται στη θέση" Κυθιο" της Τοπικής Κοινότητας Καλού Χωριού του Δήμου Αγίου Νικολάου, Δ.Ε. Αγίου Νικολάου, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων του Δαμιάνωφ Αλεξιεφ) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
64303 29-05-18 η υπ' αριθ. 03-2018 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 64.221.48 τμ. που κείται στην περιοχή «17ο km Αγ. Νικολάου - Σητείας» ,της Τοπικής Κοινότητας ΤΚ Καλού Χωριού , Δημοτικής Ενότητας Αγ. Νικολάου του Δήμου Αγ. Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων του Αμπατζίδη Χρήστου) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
64302 29-05-18 η υπ' αριθ. 4-2018 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 20.047.50 τμ που κείται στη θέση" Κοπροκεφάλα" της Τοπικής Κοινότητας Παλαικάστρου του Δήμου Σητείας, Δ.Ε. Ιτάνου, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων της Ψυκαράκη Αθηνάς) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
64300 29-05-18 η υπ' αριθ. 2-2018 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 6.198.14 τμ που κείται στη θέση «Aγ. φωτιά» της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Ιωάννου του Δήμου Ιεράπετρας, Δ.Ε. Ιεράπετρας, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων της Ευτυχίας Πολυχρονάκη και Καραβελάκη Ιωάννου) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
64299 29-05-18 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε.Ε.Δ.Α Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΛΙΟΥΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
64257 25-05-18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ.49-2003 ΑΠΟΦΑΣΗ Α-ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΕΔΑ ΝΟΜ-ΚΗΣ ΑΥΤ-ΣΗΣ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Δασική Υπηρεσία Αρχείο Πράξης
Εμφανίζονται 101 - 150 από 1911 1 2 3 4 5 39
]