Αναρτημένες Αποφάσεις Ε.Ε.Δ.Α.

Aποφάσεις των Τ.Ε.Ε.Α (πρώην Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων)

Εμφανίζονται 101 - 150 από 1980 1 2 3 4 5 40
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Δασική Υπηρεσία Αρχείο Πράξης
66625 29-10-18 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.5-2018 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Ν.ΣΑΜΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΡΩΜΥΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Ν. ΣΑΜΟΥ
66624 29-10-18 ΑΠΟΦΑΣΗ 4-2018 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Ν.ΣΑΜΟΥ ΤΗΣ Σ.ΣΚΟΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Ν. ΣΑΜΟΥ
66623 29-10-18 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.3-2018 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝ-ΝΟΥ ΚΟΧΥΛΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Ν. ΣΑΜΟΥ
66622 29-10-18 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.2-2018 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Ν. ΣΑΜΟΥ
66607 27-10-18 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.1-2018 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Ν.ΣΑΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Ν. ΣΑΜΟΥ
66387 15-10-18 ΑΠΟΦΑΣΗ 1-18 Τ.Ε.Ε.Α.ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
66361 11-10-18 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 21-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
66360 11-10-18 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 15-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
66358 11-10-18 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 20-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
66357 11-10-18 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 19-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
66355 11-10-18 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 18-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
66354 11-10-18 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 16-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
66352 11-10-18 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 17-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
66347 11-10-18 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ 2ΗΣ Τ.Ε.Ε.Α. Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΝΑΞΟ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
66346 11-10-18 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 4-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ 2ΗΣ Τ.Ε.Ε.Α. Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΝΑΞΟ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
66345 11-10-18 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ 2ΗΣ Τ.Ε.Ε.Α. Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΝΑΞΟ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
66321 10-10-18 Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αριθμ. 49-14-28-12-2017 Απόφασης της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε. Βοιωτίας ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
66278 05-10-18 Aνάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αριθ. 4-2018 απόφασης Επιτροπής Τ.Ε.Ε.Α Φθ-δας ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
66216 02-10-18 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 5-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Τ.Ε.Ε.Α. Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
66147 27-09-18 Απόφαση Τ.Ε.Ε.Α 1-2018 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
66146 27-09-18 Απόφαση Τ.Ε.Ε.Α 26-2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
66145 27-09-18 Απόφαση Τ.Ε.Ε.Α 25-2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
66144 27-09-18 Απόφαση Τ.Ε.Ε.Α 24-2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
66143 27-09-18 Απόφαση Τ.Ε.Ε.Α 23-2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
66142 27-09-18 Απόφαση Τ.Ε.Ε.Α 22-2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
66141 27-09-18  
66140 27-09-18 Απόφαση Τ.Ε.Ε.Α 21-2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
66139 27-09-18 Απόφαση Τ.Ε.Ε.Α. 20-2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
66138 27-09-18 Απόφαση Τ.Ε.Ε.Α 19-2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
66137 27-09-18 Ανάρτηση στο διαδίκτυο και αποστολή της 57-2016 απόφασης 2ης ΤΕΕΑ Ν. Ευρυτανίας (Ι. Παρθένη) ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
66136 27-09-18 Αποφαση Τ.Ε.Ε.Α 18-2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
66135 27-09-18 Ανάρτηση στο διαδίκτυο και αποστολή της 56-2016 απόφασης 2ης ΤΕΕΑ Ν. Ευρυτανίας (Π. Ζαρκαδούλας) ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
66120 26-09-18 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡ.20-1996 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Α-ΘΜΙΟΥ ΕΕΔΑ ΝΟΜ.ΑΥΤ.ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
66091 25-09-18 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Α΄Β-ΘΜΙΑΣ Ε.Ε.Δ.Α. ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 1Η ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
66039 20-09-18 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΡ.7-1995 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Α-ΘΜΙΟΥ Ε.Ε.Δ.Α. ΝΟΜ.ΑΥΤ.ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
66006 18-09-18 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Αριθμ 1 -2018 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
66005 18-09-18 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Αριθμ 10-2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
66004 18-09-18 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Αριθμ 11-2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
65960 17-09-18 Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αρίθμ 20-2018 Απόφασης Της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε Ρεθύμνης Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
65917 13-09-18 Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 4-2018 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
65912 13-09-18 η υπ' αρίθ. 09-2012 απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθίου εδαφικής έκτασης, εμβαδού 11.661,04 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα του Ψαράκη Νικολάου στην περιοχή « Γαλανού Κεφάλι» ,της Τοπικής Κοινότητας Σκοπής, Δημοτικής Ενότητας Σητείας του Δήμου Σητείας. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
65903 12-09-18 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 3-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Τ.Ε.Ε.Α. Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
65902 12-09-18  
65808 06-09-18  
65790 06-09-18 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΡ.31-1996 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Α-ΘΜΙΟΥ ΕΕΔΑ ΝΟΜ.ΑΥΤ.ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
65771 05-09-18  
65767 05-09-18  
65726 03-09-18 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ (Μεταλληνός Χρήστος του Δημητρίου) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
65684 30-08-18 Απόφαση με αριθ. 9-2017 της Τ.Ε.Ε.Α. ΠΕ Κορινθίας ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
65666 29-08-18 Απόφαση με αριθ. 13-2017 της Τ.Ε.Ε.Α. ΠΕ Κορινθίας ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Δασική Υπηρεσία Αρχείο Πράξης
Εμφανίζονται 101 - 150 από 1980 1 2 3 4 5 40
]