Αναρτημένες Αποφάσεις Ε.Ε.Δ.Α.

Aποφάσεις των Τ.Ε.Ε.Α (πρώην Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων)

Εμφανίζονται 2401 - 2416 από 2416 1 47 48 49
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Δασική Υπηρεσία Αρχείο Πράξης
34936 11-11-14 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.5-2014 Α-ΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
34935 11-11-14 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ.2-2014 Α-ΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
34832 07-11-14 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΘΜΙΑΣ Ε.Ε.Δ.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΠΕΛΛΑΣ
34799 06-11-14 Διαβίβαση απόφασης Α-θμιας Ε.Ε.Δ.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΠΕΛΛΑΣ
34776 05-11-14 Διαβίβαση απόφασης Α-θμιας ΕΕΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΠΕΛΛΑΣ
34750 05-11-14 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α-ΒΑΘΜΙΑΣ Ε.Ε.Δ.Α. ΓΙΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 1457-17-5-2007 ΠΡΑΞΕΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΥΤΙΝΑΣ
34749 05-11-14 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α-ΒΑΘΜΙΑΣ Ε.Ε.Δ.Α. ΓΙΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 1597-30-5-2007 ΠΡΑΞΕΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΥΤΙΝΑΣ
34748 05-11-14 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α-ΒΑΘΜΙΑΣ Ε.Ε.Δ.Α. ΓΙΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤ ΑΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 1432-12-5-2000 ΠΡΑΞΕΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΥΤΙΝΑΣ
34747 05-11-14 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α-ΒΑΘΜΙΑΣ Ε.Ε.Δ.Α. ΓΙΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 3358-10-10-2007 ΠΡΑΞΕΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΥΤΙΝΑΣ
34746 05-11-14 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α-ΒΑΘΜΙΑΣ Ε.Ε.Δ.Α. ΓΙΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 2044-13-7-2006 ΠΡΑΞΕΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΥΤΙΝΑΣ
34745 05-11-14 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α-ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΑΣ. ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 3088-24-9-2007 ΠΡΑΞΕΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΥΤΙΝΑΣ
34641 31-10-14 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 12-18-06-2008 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β' ΕΕΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ
34600 30-10-14 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 22-2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΡ. 1512-84815-02-05-2012 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΣΕ ΕΔΑΦΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΜΒΑΔΟΎ 1.322.883,00Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΥΚΝΑ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΚΥΡΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
34596 30-10-14 Διαβίβαση Απόφασης Αθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων ΠΕ Πέλλας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΠΕΛΛΑΣ
34513 27-10-14 Επίδοση, έκθεση και δημοσίευση της με αριθμό 21-2014 απόφασης Α΄θμιας Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων Νομού Μεσσηνίας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
34502 24-10-14 Περίληψη της με αρίθμ. 4-2014 Απόφασης της A΄-θμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.) του Ν. Καρδίτσας. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Δασική Υπηρεσία Αρχείο Πράξης
Εμφανίζονται 2401 - 2416 από 2416 1 47 48 49
]