Αναρτημένες Αποφάσεις Ε.Ε.Δ.Α.

Aποφάσεις των Τ.Ε.Ε.Α (πρώην Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων)

Εμφανίζονται 201 - 250 από 2306 1 3 4 5 6 7 47
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Δασική Υπηρεσία Αρχείο Πράξης
68853 12-03-19 «Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αριθ. 3-2018 απόφασης T.Ε.E.Α. Ν. Φθ-δας » ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
68848 08-03-19  
68846 08-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 96 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68845 08-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 97 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68844 08-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 98 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68843 08-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 99 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68842 08-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 100-2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68841 08-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 103 -2017 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68840 08-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 102 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68839 08-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 105 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68838 08-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 104 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68837 08-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 106 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68836 08-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 107 -2017 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68834 08-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 109 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68827 08-03-19 Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αριθ. 7-2018 απόφασης ΤΕΕΑ Ν. Φθ-δας ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
68740 05-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 90 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68739 05-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 91 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68738 05-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 93 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68737 05-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 94 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68736 05-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 95 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68735 05-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 92 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68734 05-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 89 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68732 05-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 86 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68729 05-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 88 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68725 05-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 85 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68723 05-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 87 -2017 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68711 04-03-19 Η ΑΡΙΘΜ. 2-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Τ.Ε.Ε.Α. Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
68705 04-03-19 Η ΑΡΙΘΜ. 4-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Τ.Ε.Ε.Α. Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
68704 04-03-19 Η ΑΡΙΘΜ. 3-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Τ.Ε.Ε.Α. Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
68692 01-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 81-2017 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68691 01-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 73 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68690 01-03-19 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68689 01-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 75 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68688 01-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 76 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68687 01-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 77 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68686 01-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 82 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68684 01-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 80 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68682 01-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 79 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68679 01-03-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 78 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68645 27-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 67 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68644 27-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 70 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68643 27-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 65 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68642 27-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 72 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68641 27-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 71 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68639 27-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 69 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68638 27-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 66 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68636 27-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 64 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68634 27-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 63 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68623 27-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 61 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68622 27-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 58 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Δασική Υπηρεσία Αρχείο Πράξης
Εμφανίζονται 201 - 250 από 2306 1 3 4 5 6 7 47
]