Αναρτημένες Αποφάσεις χωρίς ΑΔΑ (έως 30-9-10)

Πράξεις Χαρακτηρισμού Εκτάσεων και Αποφάσεις ΕΕΔΑ εκτός Διαύγειας

Εμφανίζονται 1751 - 1784 από 1784 1 34 35 36
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Αριθμός Πρωτόκολλου Θέμα Δασική Υπηρεσία Αρχείο Πράξης
36854 19-01-15 6129/5-11-1986

Πληροφοριακό έγγραφο χαρακτηρισμού έκτασης (αρ. εγγράφου
6129/5-11-1986) μετά από αίτημα της Αικατερίνης Σωτρίλλη,
που αφορά στις Κ.Μ.799 & 799Α γαιών Καλυθιών, δήμου & νήσου Ρόδου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
36774 14-01-15 268/28-01-2003

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79
ΑΡΙΘ. ΠΡΑΞΗΣ.268/28-01-2003 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ LIDL ΕΛΛΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ '' ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ'' ΔΗΜ. ΕΝΟΤ.ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
36647 08-01-15 3822/18-10-1993

"Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 (3822-18-10-2014) ύστερα από αίτημα του κ. Αθανασίου Γ. Κοντογιώργου στην περιοχή ''Σωριάς'' περιφέρειας Τ.Κ. Προσηλίου του Δήμου Δελφών"

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ  
36576 31-12-14 3846/19-08-2002

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79 ΑΡΙΘ. ΠΡΑΞΗΣ.3846/19-08-2002 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ '' ΚΟΛΠΟΣ ΜΠΟΥΡΝΙΑ'' ΔΗΜ. ΕΝΟΤ.ΑΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
36573 31-12-14 3981/87/15-07-1988

Δημοσιοποίηση της αριθ. 3981/87/15-07-1988 Βεβαίωσης Δασάρχη Καλαμάτας που αναφέρεται
στον χαρακτήρα έκτασης εμβαδού 4.347,74 τ. μ. στη θέση "Κιτριές", τοπ. κοιν. Δολών,
δημ. εν. Αβίας, του δήμου Δυτικής Μάνης, προκειμένου αυτή να αποκτήσει έννομες συνέπειες
έναντι παντός (αρθρ. 14 Ν. 998/79)

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
36572 31-12-14 4033/04-11-1998

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79 ΑΡΙΘ. ΠΡΑΞΗΣ.4033/04-11-1998 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΒΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ '' ΜΑΥΡΑΜΠΕΛΙΑ'' ΔΗΜ. ΕΝΟΤ.ΜΥΡΙΝΑΣ (ΚΑΣΠΑΚΑΣ) ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
36570 31-12-14 4583/29-11-1991

Δημοσιοποίηση της αριθ. 4583/29-11-1991 απάντησης Δασάρχη Καλαμάτας που αναφέρεται στον χαρακτήρα έκτασης εμβαδού 4.923,60 τ. μ. στη θέση "Λιμνιώνας", τοπ. κοιν. Δολών, δημ. εν. Αβίας, του δήμου Δυτικής Μάνης, προκειμένου αυτή να αποκτήσει έννομες συνέπειες έναντι παντός (αρθρ. 14 Ν. 998/79)

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
36539 30-12-14 101526

Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθ. 14 του Ν.998/79 που αποτελεί την ΚΜ 491 γαιών Λίνδου \
Aίτηση Κοκκινογένης Ιωάννης 6ΘΙΟΟΡ1Ι-ΙΕΤ

101526 29-12-2014 ΠΑΛΗΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ περί της φύσης της έκτασης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
36510 29-12-14 4651/08-07-2010

Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998/79 ( Αριθ. Πρωτ. Πράξης 4651/08-07-2010 ύστερα απο αίτημα του κ. Παναγιωτέα Παναγιώτη
στην περιοχή της Τοπ. Κοιν. Κέντρου, Δημ. Ενοτ. Αβίας, του Δήμου Δυτικής Μάνης.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
36507 28-12-14 3938/30-06-2010

ΠΡΑΚΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79 (ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΠΡΑΞΗΣ 3938/30-06-2010) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΙΑΝΟΥΛΕΑ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠ. ΚΟΙΝ. ΤΣΕΡΙΩΝ, ΔΗΜ. ΕΝΟΤ. ΛΕΥΚΤΡΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
36506 28-12-14 3012/23-06-2010

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79 ( ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΠΡΑΞΗΣ 3012/23-06-2010) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΓΕΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠ. ΚΟΙΝ. ΝΟΜΙΤΣΗ, ΔΗΜ. ΕΝΟΤ. ΛΕΥΚΤΡΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
36505 28-12-14 10501/07-12-2009

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79 (ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.ΠΡΑΞΗΣ 10501/07-12-2009) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠ.ΚΟΙΝ. ΚΟΡΟΛΗΛΙΑΣ, ΔΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
36504 28-12-14 10450/20-11-2009

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79 (ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΠΡΑΞΗΣ 10450/20-11-2009) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΉΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
36496 28-12-14 10986/14-12-2009

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79 ( ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΠΡΑΞΗΣ 10986/14-12-2009) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
36495 28-12-14 10985/14-12-2009

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79 (ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΠΡΑΞΗΣ 10985/14-12-2009) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
36437 23-12-14 121/06-02-2001

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79
ΑΡΙΘ. ΠΡΑΞΗΣ.121/06-02-2001 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΜΙΚΟΛΑΟΥ ΠΙΤΣΟΥΛΗ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ '' ΦΛΕΓΑ'' ΔΗΜ. ΕΝΟΤ.ΠΕΤΡΑΣ (ΣΤΥΨΗ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ.

Επιλέξτε Δασική Υπηρεσία
36360 21-12-14 3612/19-5-1992

Πληροφοριακό έγγραφο χαρακτηρισμού έκτασης μετά από αίτημα της Μιχαλίτσας Ιωαν.Τσιμπούκη, στην περιοχή "Βρυσούλες" Τοπικής Κοινότητας Άνω Καστριτσίου Δημοτικής Ενότητας Ρίου Δήμου Πατρέων Π.Ε.Αχαΐας

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
36321 19-12-14 1262/ΑΠΧ53/25-05-2009

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79 ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1262/ΑΠΧ53/25-05-2009 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΝΙΤΟΔΑ ΕΛΕΝΗ, ΕΙΡΗΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΑΚΟ ΛΑΓΚΑΔΙ-ΔΟΤΙΑ" Δ.Κ. ΠΥΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ
36258 18-12-14 929

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ
36252 18-12-14 4893/8-10-1998

Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης, σύμφωνα με το άρθρο
14 του Ν.998/79 (αριθ. πρωτ. πράξης 4893/8-10-1998),
κατόπιν αιτήσεως της Μαρίας Σακαλή του Σταματίου,
που αφορά στην Κ.Μ.471Α γαιών Κεφάλου, δήμου & νήσου Κω.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
36084 12-12-14 2582/14-7-2008

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ (Κ.Μ. 597 γαιών ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
36083 12-12-14 2581/14-7-2008

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ (Κ.Μ. 618 γαιών ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
36080 12-12-14 2580/12-6-2008

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ (Κ.Μ. 592 γαιών ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
36071 12-12-14 7536/08/24-6-09

Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης, σύμφωνα με το άρθρο
14 του Ν.998/79 (αριθ. πρωτ. πράξης 7536/08/24-6-09),
κατόπιν αιτήσεως των Ανδρέα Διαμαντίδη & Φλώρας Διαμαντίδη,
του Νικήτα, στη θέση ''Πεζουλιασμένη-Βουνάρι'', δήμου & νήσου Λειψών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
36000 10-12-14 5456/14-07-2003

Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης με το άρθρο 14 Ν 998/79 (Αιθ. Πρωτ. Πράξης 5456/14-07-2003) ύστερα από αίτημα του κ. Klaus Dieter Haselbruner του Kurt στην περιοχή της Τοπ. Κοιν. Ευαγγελισμού, Δημ. Εν. Μεθώνης του Δήμου Πύλου-Νέστορος

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
35981 10-12-14 8699/97/16-1-98

Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης, σύμφωνα με το άρθρο
14 του Ν.998/79 (αριθ. πρωτ. πράξης 8699/97/16-1-98),
κατόπιν αιτήσεως του Πεταλά Γεωργίου,
και αφορά στην Κ.Μ.1006 γαιών Ασκληπείου, δήμου & νήσου Ρόδου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
35971 10-12-14 1784/2-4-2002

Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης, σύμφωνα με το άρθρο
14 του Ν.998/79 (αριθ. πρωτ. πράξης 1784/2-4-2002),
κατόπιν αιτήσεως του του Ιωάννη Σπανού του Χρήστου,
και αφορά στην Κ.Μ.2288 γαιών Λαχανιάς, δήμου & νήσου Ρόδου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
35960 09-12-14 7744/22-12-2003

Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.998/79
(αριθ. πρωτ. πράξης 7744/22-12-2003), κατόπιν αιτήσεως του του Αυγουλά Κων/νου του Μιχαήλ,
και αφορά στην Κ.Μ.2625 γαιών Κω-Εξοχής, δήμου & νήσου Κω.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
35764 04-12-14 1483/03-07-1995

Πληροφοριακό έγγραφο χαρακτηρισμού έκτασης (αρ.εγγράφου 1483/03-07-1995) κατόπιν αιτήματος της ετ. TASTY FOODS Α.Β.Γ.Ε στην θέση "Ντάμπασι" κοινότητας Αγ.Θωμά και νυν Δήμου Τανάγρας

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
35734 03-12-14 1456/17-07-1986

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998/79 (1456/17-07-1986) ύστερα από αίτημα των Ζαμπετάκη Ιωάννη & Μαυρίκου Δημήτριου στην περιοχή "Παφιλίδα" τ.κ. Δαφνώνα Δήμου Χίου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ
35725 03-12-14 3972/04-09-2008

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-1979 (αρ.πράξης 3972/04-09-2008) κατόπιν αιτήματος της ετ. ΤΗΛΕΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. στην θέση "ΤΕΜΠΕΛΙ" Οινοφύτων πρώην Δήμου Οινοφύτων και νυν Δ.Τανάγρας

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
35702 02-12-14 3421/16-8-2010

Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998/79 (αριθμ. πρωτ. πράξης 3421/16-8-2010) ύστερα από αίτημα της Κωστάρα Γεωργίας του Παναγιώτη στην περιοχή της Τοπ. Κοιν. Αχλαδοχωρίου, Δημ. Ενοτ. Πεταλιδίου του Δήμου Μεσσήνης.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
35697 02-12-14 3422/16-8-2010

Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998/79 (Αριθ. Πρωτ. Πράξης 3422/16-8-2010) ύστερα από αίτημα της Κωστάρα Γεωργίας του Παναγιώτη στην περιοχή της Τοπ. Κοιν. Αχλαδοχωρίου, Δήμ. Ενοτ. Πεταλιδίου, του Δήμου Μεσσήνης.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
35683 02-12-14 3872/15-5-2008

Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998/79(αρ. πρωτ. πράξης 3872/15-5-2008) ύστερα από αίτημα του Ηλιόπουλου Δημητρίου του Παύλου στην περιοχή της Τοπ. Κοιν. Φοινίκης, Δημ. Ενοτ. Μεθώνης, του Δήμου Πύλου-Νέστορος.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Αριθμός Πρωτόκολλου Θέμα Δασική Υπηρεσία Αρχείο Πράξης
Εμφανίζονται 1751 - 1784 από 1784 1 34 35 36