Αναρτημένες Αποφάσεις χωρίς ΑΔΑ (έως 30-9-10)

Πράξεις Χαρακτηρισμού Εκτάσεων και Αποφάσεις ΕΕΔΑ εκτός Διαύγειας

Εμφανίζονται 51 - 100 από 1214 1 2 3 4 25
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Αριθμός Πρωτόκολλου Θέμα Δασική Υπηρεσία Αρχείο Πράξης
67070 22-11-18 4368/37079/09-10-2007

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79 ΑΡΙΘ.
ΠΡΑΞΗΣ. 4368/37079/09-10-2007 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΙΖΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ '' ΦΑΝΑΡΑΚΙ'' ΔΗΜ. ΕΝΟΤ.ΜΟΥΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
67069 22-11-18 4537/27-09-2002

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79 ΑΡΙΘ.
ΠΡΑΞΗΣ. 4537/27-09-2002 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥΦΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ '' ΒΙΓΛΑ'' ΔΗΜ. ΕΝΟΤ.ΜΟΥΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
67040 20-11-18 4129

απόφαση Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθίου εδαφικής έκτασης, εμβαδού 23.312,09 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα του Πετράκη Γεωργίου στην περιοχή « Νοτικό» ΤΚ Βρουχά του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
67039 20-11-18 45

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, εμβαδού 40.666.18 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα του Πετράκη Γεωργίου στην περιοχή «Νοτικό» ΤΚ Βρουχά του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
66954 15-11-18 4351

η υπ' αρίθ. 30/2010 απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθίου εδαφικής έκτασης, εμβαδού 1762,61 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα του Παπουτσάκη Ιωάννου στην περιοχή « Νοτικό» ΤΚ Βρουχά του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
66953 15-11-18 4589

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, εμβαδού 5.065,53 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα του Παπουτσάκη Ιωάννου στην περιοχή « Νοτικό» ΤΚ Βρουχά του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
66951 15-11-18 886

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, εμβαδού 24.091,36 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα της Καφετζάκη Μαργαρίτας στην περιοχή «Λαγκούφα ή Παλαίκουμο» ,της Τοπικής Κοινότητας Ρούσσας Εκκλησιάς , Δημοτικής Σητείας του Δήμου Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
66922 15-11-18 1915

η υπ' αρίθ. 63/2009 απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθίου εδαφικής έκτασης εμβαδού 3.267,65 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα των Ιωάννου και Μαρίας Αλεξάκη και Γεωργίου και Άννα Σαρρή στην περιοχή εκτός οικισμού Πλάκας της Τοπικής Κοινότητας Βρουχά, του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
66921 15-11-18 2415

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, εμβαδού 3.560.65 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα των Ιωάννου και Μαρίας Αλεξάκη και Γεωργίου και Άννας Σαρρή στην περιοχή « Αλατσολίμνη» Πλάκας ΤΚ Βρουχά του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
66838 08-11-18 4477

η υπ΄αρίθ. 33-2009 απόφαση της Β βάθμιας ΕΕΔΑ Εφετείου Κρήτης έκτασης, εμβαδού 1445,66 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα της Περάκη Μαρίας στην περιοχή «Βαθύ» ΔΚ Κριτσάς του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
66837 08-11-18 2074

η υπ΄αρίθ. 16/2009 απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθίου εδαφικής έκτασης, εμβαδού 4.153,00 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα της Περάκη Μαρίας στην περιοχή «Βαθύ» ΔΚ Κριτσάς του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
66836 08-11-18 2201

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, εμβαδού 4.153,00 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα της Περάκη Μαρίας στην περιοχή «Βαθύ» ΔΚ Κριτσάς του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
66831 08-11-18 424

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, εμβαδού 3.144.27 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα των Κουνενάκη Δημητρίου και Περάκη Χριστίνας στην περιοχή «Κάτω Κατσίκια» του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
66814 07-11-18 5511/23-8-1996

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΜ 506 ΓΑΙΩΝ ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΥ (ΑΡΓΥΡΗΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
66788 06-11-18 4009/22-10-1997

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79 ΑΡΙΘ.
ΠΡΑΞΗΣ. 4009/22-10-1997 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΦΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ '' ΚΑΖΟΠΕΤΡΑ'' ΔΗΜ. ΕΝΟΤ.ΜΥΡΙΝΑΣ(ΚΑΣΠΑΚΑΣ) ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
66765 05-11-18 5564/01-12-1982

Βεβαίωση-Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης στη θέση "Αλαταριές" Τ.Κ. Επταλόφου, Δ.Ε. Παρνασσού, Δήμου Δελφών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ  
66764 05-11-18 2624/21-06-1984

Πληροφοριακό έγγραφο-Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης στη θέση "Αλαταριές" , Τ.Κ. Επταλόφου , Δ.Ε. Παρνασσού, Δήμου Δελφών Π.Ε. Φωκίδας.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ  
66698 31-10-18 613

απόφαση Α βάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθίου, εδαφικής έκτασης, εμβαδού 1902,92 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα του Χριστίδη Πέτρου στην περιοχή «Βαθύ» ,της Δημοτικής Κοινότητας Κριτσάς, Δημοτικής Ενότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
66697 31-10-18 1945

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, εμβαδού 1902,92 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα του Χριστίδη Πέτρου στην περιοχή «Βαθύ» ,της Δημοτικής Κοινότητας Κριτσάς, Δημοτικής Ενότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
66690 31-10-18 905/11-2-2009

Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης έμβαδού 729,709 τμ στη θέση Απιδιές οικ Βυθίσματος της Τ.Κ. Ψιανών του Δήμου Καρπενησίου.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
66663 30-10-18 5589

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης εμβαδού 27.057,72 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα της Ενορίας Ζωοδόχου Πηγής Ελούντας στην περιοχή « Νοτικό - Άγ. Γεώργιος» της ΔΚ Ελούντας του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
66609 28-10-18 1201/14-4-2010

η υπ' αρίθ. 80/2009 απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθίου εδαφικής έκτασης, εμβαδού 19.496,706 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα των Τζιωτάκη Γεωργίας , Ζερβάκη Χρυσούλας κλπ στην περιοχή "Ρούσα Λίμνης" ,της Τοπικής Κοινότητας Σκοπής, Δημοτικής Ενότητας Σητείας του Δήμου Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
66608 28-10-18 5373/12-11-2007

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, εμβαδού 35.052,46 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα της Ζερβάκη Χρυσούλας κλπ στην περιοχή « Ρούσα Λίμνη» ,της Τοπικής Κοινότητας Σητείας, Δημοτικής Ενότητητας Σητείας του Δήμου Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
66581 26-10-18 3458/2-7-1996

ΕΓΓΡΑΦΟ: Δίνονται πληροφορίες για τη φύση έκτασης της Κ.Μ 546 γαιών ΛΙΝΔΟΥ (ΠΑΛΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
66513 23-10-18 5762-31-07-2009

Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998/79 ( Αριθ. Πρωτ. Πράξης 5762/31-07-2009) ύστερα απο αίτημα της Κουμουτσέα Μαρίας του Θεμιστοκλή στην περιοχή οικισμού Κοτρωνίου της Τοπ. Κοιν. Πλάτσας, Δημ. Ενοτ. Λεύκτρου, του Δήμου Δυτικής Μάνης.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
66461 18-10-18 4768/9-10-2002

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79 ΑΡΙΘ.
ΠΡΑΞΗΣ. 4768/9-10-2002 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΘΑΣΙΤΗ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ '' ΑΚΡΟΤΗΡΙ'' ΔΗΜ. ΕΝΟΤ.ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
66454 18-10-18 5983-22-8-2006

Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998/79 ( Αριθ. Πρωτ. Πράξης 5983/22-8-2006) ύστερα απο αίτημα του κ. Χρυσοσπάθη Ευάγγελου του Γεωργίου στην περιοχή οικισμού Κοτρωνίου της Τοπ. Κοιν. Πλάτσας, Δημ. Ενοτ. Λεύκτρου, του Δήμου Δυτικής Μάνης.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
66430 17-10-18 1655/29-04-2010

Πράξη χαρακτηρισμού στη θέση Καστρίτικα περιοχής Δήμου Αράχωβας Ν.Βοιωτίας που αφορά των Βακάλη Θωμά

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
66376 12-10-18 307-2004

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΛΛΕΣ ΡΑΖΑΤΩΝ ΕΚΤΑΣΗΣ 5.717,00ΤΜ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
66374 12-10-18 6035/23-11-2001

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4359,00 ΤΜ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
66363 12-10-18 2/2009

Απόφασης Β/θμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
66325 10-10-18 146/26-01-1994

Απάντηση επί αιτήσεως

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
66293 09-10-18 3170/29-6-1988

ΕΓΓΡΑΦΟ: Δίνονται πληροφορίες για τη φύση έκτασης της Κ.Μ 13 γαιών ΛΙΝΔΟΥ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΤΣΑΔΑΚΗΣ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
66285 08-10-18 5929/26-08-2018

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ.14 Ν.998/1979 ΜΕ ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ 5929/26-08-1992 ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ "ΚΟΥΒΕΛΑ" Τ.Κ. ΑΧΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ Π.Ε. ΦΘ/ΔΑΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΗΛΙΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ συζ. ΗΛΙΑ ΖΥΓΟΥΡΗ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
66283 08-10-18 5300/03/2004

πράξη χαρακτηρισμού σε έκταση 74.975,46 τ.μ. στη θέση "Λούρος-Πρόδρομος" ν. Αντιπάρου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
66243 04-10-18 6598

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 (6598/26-08-2008) ύστερα από αίτημα της κας. Βογιατζή Αλεξάνδρας στην κτηματική περιοχή Κλαδερή στα Θέρμα Σαμοθράκης του Δήμου Σαμοθράκης Π.Ε. Έβρου

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
66226 02-10-18 2393/30-5-2000

Πράξη Χαρακτηρισμού της έκτασης ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΥΟΛΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
66224 02-10-18 ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2009 ΕΕΔΑ ΣΧΕΤΙΚΟ Κ.Α.Δ.Α.:64466 (Αρ.Πρ.:3860/27-8-1998)

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2009 ΕΕΔΑ της έκτασης με ΚΜ 334Α γαιών Δαματριάς, νήσου Ρόδου - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΛΚΙΑ (ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ - ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ ΑΕ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
66168 28-09-18 657-18.2.1988

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΜ213^Γ γαιών Αντιμάχειας Κω

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
66167 28-09-18 1282-15.4.2005

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΜ213^Α γαιών Αντιμάχειας Κω

Επιλέξτε Δασική Υπηρεσία
66166 27-09-18 1562/26-05-1998

Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης (αρ.εγγράφου 1562/26-05-1998) κατόπιν αιτήματος της ετ. ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ στην θέση "Λυσιά" ή " Τεμπέλι" Δήμου Οινοφύτων και νυν Δήμου Τανάγρας

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
66165 27-09-18 1561/26-05-1998

Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης (αρ.εγγράφου 1561/26-05-1998) κατόπιν αιτήματος της ετ. ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ στην θέση "Λυσιά" ή " Τεμπέλι" Δήμου Οινοφύτων και νυν Δήμου Τανάγρας

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
66164 27-09-18 3455/23-09-1996

Πληροφοριακό έγγραφο χαρακτηρισμού έκτασης (αρ.εγγράφου 3455/23-09-1996) κατόπιν αιτήματος του ΝΙΚΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ στην θέση "Λυσιά" Δήμου Οινοφύτων και νυν Δήμου Τανάγρας

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
66163 27-09-18 3454/23-09-1996

Πληροφοριακό έγγραφο χαρακτηρισμού έκτασης (αρ.εγγράφου 3454/23-09-1996) κατόπιν αιτήματος των κληρ. Γ & Ν. ΚΑΤΣΙΦΗ στην θέση "Λυσιά" Δήμου Οινοφύτων και νυν Δήμου Τανάγρας

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
66162 27-09-18 3453/23-09-1996

Πληροφοριακό έγγραφο χαρακτηρισμού έκτασης (αρ.εγγράφου 3453/23-09-1996) κατόπιν αιτήματος της ετ. ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε. στην θέση "Λυσιά" Δήμου Οινοφύτων και νυν Δήμου Τανάγρας

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
66161 27-09-18 3452/23-09-1996

Πληροφοριακό έγγραφο χαρακτηρισμού έκτασης (αρ.εγγράφου 3452/23-09-1996) κατόπιν αιτήματος του ΧΑΤΖΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ στην θέση "Λυσιά" Δήμου Οινοφύτων και νυν Δήμου Τανάγρας

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
66160 27-09-18 3451/23-09-1996

Πληροφοριακό έγγραφο χαρακτηρισμού έκτασης (αρ.εγγράφου 3451/23-09-1996) κατόπιν αιτήματος της ΜΑΝΙΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ στην θέση "Λυσιά" Δήμου Οινοφύτων και νυν Δήμου Τανάγρας

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
66108 25-09-18 6199/1987

Πράξη Χαρ/σμού (Απαντητικό έγγραφο αριθ. 6199/15-10-1987) σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 998/79 ύστερα από αίτημα της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στη θέση "Αγιος Ιωάννης" Δ.Κ Στυλίδας του Δήμου Στυλίδας

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
66089 24-09-18 1758/3-8-1989

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΖΑΝΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΠΑΝΩΤΙΑ-ΖΕΜΕΝΟΥ Δ.Ε.ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ & ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
66028 19-09-18 ΑΞ-671/12-03-1987

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Αριθμός Πρωτόκολλου Θέμα Δασική Υπηρεσία Αρχείο Πράξης
Εμφανίζονται 51 - 100 από 1214 1 2 3 4 25