Αναρτημένες Αποφάσεις χωρίς ΑΔΑ (έως 30-9-10)

Πράξεις Χαρακτηρισμού Εκτάσεων και Αποφάσεις ΕΕΔΑ εκτός Διαύγειας

Εμφανίζονται 101 - 150 από 1305 1 2 3 4 5 27
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Αριθμός Πρωτόκολλου Θέμα Δασική Υπηρεσία Αρχείο Πράξης
67709 08-01-19 7754/09-11-2009

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 (7754/09-11-2009) ύστερα από αίτημα του κ. Τηγανούρια Αθανασίου στην περιοχή Παπάβουνο Αλωνίων Σαμοθράκης του Δήμου Σαμοθράκης της Π.Ε. Έβρου.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
67707 08-01-19 6403/16-10-2003

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 (6403/16-10-2003) ύστερα από αίτημα του κ. Καλτσερά Δημητρίου στη θέση ¨Τρία Μνήματα¨ κτηματικής περιοχής αγροκτήματος Άβαντα του Δήμου Αλεξανδρούπολης της Π.Ε. Έβρου.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
67706 08-01-19 7570/24-11-2003

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 (7570/24-11-2003) ύστερα από αίτημα του κ. Αδαλή Νικόλαου στη θέση ¨Άγιος Γεώργιος¨ κτηματικής περιοχής αγροκτήματος Μάκρης του Δήμου Αλεξανδρούπολης της Π.Ε. Έβρου.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
67704 08-01-19 7038/01-08-2007

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 (7038/01-08-2007) ύστερα από αίτημα του κ. Παρόγλου Δημητράκη στη θέση ¨Πλησίον Οικισμού¨ κτηματικής περιοχής αγροκτήματος Μεσημβρίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης της Π.Ε. Έβρου.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
67700 08-01-19 4208/20-05-2008

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 (4208/20-05-2008) ύστερα από αίτημα της ΑΤΕ Α.Ε. στην κτηματική περιοχή αγροκτήματος Μάκρης του Δήμου Αλεξανδρούπολης της Π.Ε. Έβρου.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
67693 08-01-19 1816/13-03-2006

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 (1816/13-03-2006) ύστερα από αίτημα του κ. Μολλά Αθανασίου στην κτηματική περιοχή αγροκτήματος Δικέλλων του Δήμου Αλεξανδρούπολης της Π.Ε. Έβρου.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
67680 08-01-19 788/04-02-2008

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 (788/04-02-2008) ύστερα από αίτημα της κ. Κουρμπανιάν Αρμενουχή στη θέση ¨Πλησίον Οικισμού¨ του αγροκτήματος Δικέλλων του Δήμου Αλεξανδρούπολης της Π.Ε. Έβρου.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
67679 08-01-19 9344 Π.Ε.

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 (9344 Π.Ε./17-01-2005) ύστερα από αίτημα της κ. Ψαρέλια Ευδοκίας στην κτηματική περιοχή Καμαριώτισσα Σαμοθράκης του Δήμου Σαμοθράκης Π.Ε. Έβρου

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
67676 07-01-19 10328/30-12-1992

Πληροφοριακό έγγραφο ( Απάντηση επί αιτήσεως ) χαρακτήρα έκτασης μετά από αίτημα του Τσιμπούκη Δημητρίου στην θέση Πετσούδια Τοπικής Κοινότητας Ελεκίστρας Δήμου Πατρέων Π.Ε. Αχαΐας.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
67669 07-01-19 70544/26-9-2014

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΗΔΗΜΑ ΔΑΦΝΗΣ ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998/79 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ
67667 07-01-19 77/2-3-2005

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΡΙΑΣ ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998/79 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ Μ. & Μ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ
67666 07-01-19 172/21-2-2000

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΔΗΛΟΥ ΣΑΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998/79 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ Μ.&Μ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ
67665 07-01-19 614/6-5-1998

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΒΟΥΡΛΙΩΤΩΝ ΣΑΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998/79 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΜΑΡΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ
67664 07-01-19 322/8-4-2005

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΑΜΑΔΟΥ ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998/79 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗΣ ΛΑΓΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ
67651 04-01-19 436/26-03-2001

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79
ΑΡΙΘ. ΠΡΑΞΗΣ. 436/26-03-2001 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΙΧΑΛΕΡΗ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ '' ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ'' ΔΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΥΡΙΝΑΣ(ΚΟΡΝΟΥ) ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
67629 02-01-19 260/2009

Απόφαση της Α’ Βάθμιας ΕΕΔΑ Περιφέρειας Πρωτοδικείου Νάξου, κατόπιν αντιρρήσεων του Νικολάου Ζαμάνου, κατά της αρ. πρ. 5070/2008 Πράξης Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998/79, στη θέση «ΜΑΓΓΑΝΑΡΙ-ΓΑΪΔΑΡΟΥ ΡΑΧΗ» Δήμου Ιητών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
67626 02-01-19 261/2009

Απόφαση της Α’ Βάθμιας ΕΕΔΑ Περιφέρειας Πρωτοδικείου Νάξου, κατόπιν αντιρρήσεων του Νικολάου Ζαμάνου, κατά της αρ. πρ. 5069/2008 Πράξης Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998/79, στη θέση «ΜΑΓΓΑΝΑΡΙ-ΓΑΪΔΑΡΟΥ ΡΑΧΗ» Δήμου Ιητών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
67625 02-01-19 262/2009

Απόφαση της Α’ Βάθμιας ΕΕΔΑ Περιφέρειας Πρωτοδικείου Νάξου, κατόπιν αντιρρήσεων του Νικολάου Ζαμάνου, κατά της αρ. πρ. 5068/2008 Πράξης Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998/79, στη θέση «ΜΑΓΓΑΝΑΡΙ-ΓΑΪΔΑΡΟΥ ΡΑΧΗ» Δήμου Ιητών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
67556 21-12-18 966/6-4-1988

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΙΤΗΣΗ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
67508 19-12-18 3916/13-10-1978

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 15594,67τ.μ.ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΓΚΡΕΣ ΚΕΡΑΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε.

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
67507 19-12-18 2448

η υπ' αριθ. 80/2007 απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 31.775,96 τμ που κείται στη θέση" Βρωμονερό" Πλάκας ΔΚ Ελούντας, ΔΕ Αγίου Νικολάου του Δήμου Αγίου Νικολάου ( κατόπιν αντιρρήσεων του Δρακωνάκη Κων/νου)

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
67506 19-12-18 4744

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, εμβαδού 31.775,96 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα του Δρακωνάκη Κων/νου στην περιοχή
" Βρωμονερό" Πλάκας ΔΚ Ελούντας του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
67410 13-12-18 3699

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, εμβαδού 54.669,30 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα των κληρ. Σφενδουράκη Κων/νου και Γεωργίου στην περιοχή «Σκοινιά» ,της Τοπικής Κοινότητας Παλαικάστρου, Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου του Δήμου Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
67408 13-12-18 3071

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, εμβαδού 20.617,35 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα των κληρ. Σφενδουράκη Κων/νου και Γεωργίου στην περιοχή "Σκοινιά" ,της Τοπικής Κοινότητας Παλαικάστρου, Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου του Δήμου Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
67401 13-12-18 3557

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, εμβαδού 8024.15 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα της Κουτάντου Ευριδίκης στην περιοχή "Προσπήλια" ,της Τοπικής Κοινότητας Πεύκων, του πρώην Δήμου Μακρύ Γιαλού και νυν Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
67320 10-12-18 7761/20-10-1994

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ - ΕΚΤΑΣΗ ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΥΟΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ (ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΝΑΣ συζ. ΑΘΑΝ. ΣΤΑΥΡΑΚΗ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
67300 06-12-18 4611

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, εμβαδού 24.323,42 τμ που κείται στη θέση" Φουρνιά" της Τοπικής Κοινότητας Παλαικάστρου του Δήμου Σητείας Δ.Ε. Ιτάνου, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων των Ιερεμία Ιωάννου και Ιερεμία Παπαδάκη Ιωάννας)

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
67298 06-12-18 3408

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, εμβαδού 38.642,45 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα του Χατζηδάκη Ιωάννου στην περιοχή « Πλάκω- Αγγάλη- Πετσοφάς-Βίγλα κλπ.Πρίνοι» ,της Τοπικής Κοινότητας Παλαικάστρου , Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου του Δήμου Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
67296 06-12-18 1821

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, εμβαδού 21.490,92 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα των Σωρού Ιωάννη και Μαρίας στην περιοχή « Πευκαλιδιάς» ,της Τοπικής Κοινότητας Κρούστα, Δημοτικής Ενότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
67279 06-12-18 3838

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, εμβαδού 9.033,16 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα του Διαλυνά Χαρίλαου στην περιοχή
« Σπήλαιο Μετοχίου ή Δεξαμενή Μαμιδάκη» του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
67273 06-12-18 910

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, εμβαδού 47.734.77 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα του Αλεξάκη Μιχαήλ στην περιοχή
« Γυναικών το λάκκο » της Τοπικής Κοινότητας Μαλλίων , Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας του Δήμου Ιεράπετρας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
67258 05-12-18 3914/19-10-1995

Απάντηση επί αιτήσεως του κ. Αποστόλου Θεοδ. Αγαπητού για έκταση εμβαδού 6.347,00 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Αργαλιός» περιφέρειας Δ.Κ. Γραβιάς, Δ.Ε. Γραβιάς, του Δήμου Δελφών, Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ  
67240 04-12-18 1711/95/07-02-1996

Απάντηση επί αιτήσεως για έκταση εμβαδού 5.677,53 τ.μ. στη θέση ''Ρεμματάκια'' περιφέρειας Τ.Κ. Επταλόφου, Δ.Ε. Παρνασσού, του Δήμου Δελφών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ  
67239 04-12-18 18/1998

Απόφαση Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων που αφορά την υπ' αριθμ. 3385/96/30-05-1997 πράξη χαρακτηρισμού του Δασάρχη Άμφισσας.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
67216 03-12-18 4365/37063

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79 ΑΡΙΘ.
ΠΡΑΞΗΣ. 4365/37063/09-10-2007 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΛΙΖΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ '' ΦΑΝΑΡΑΚΙ'' ΔΗΜ. ΕΝΟΤ.ΜΟΥΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
67201 30-11-18 4688/7-8-2018

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 7/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Τ.Ε.Ε.Α. Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
67167 28-11-18 12219/10-12-2008

Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998/79 ( Αριθ. Πρωτ. Πράξης 105931/9295/24-12-2014) ύστερα από αίτημα του Χιουρέα Παναγιώτη του Γεωργίου στην περιοχή της Τοπ. Κοιν. Προαστίου, Δημ. Ενοτ. Λεύκτρου, του Δήμου Δυτικής Μάνης.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
67165 28-11-18 2151/05-04-2007

Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998/79 ( Αριθ. Πρωτ. Πράξης 105931/9295/24-12-2014) ύστερα από αίτημα της Μουντζουρέα-Σιμόγλου Αθηνάς στην περιοχή της Τοπ. Κοιν. Ριγκλίων, Δημ. Ενοτ. Λεύκτρου, του Δήμου Δυτικής Μάνης.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
67103 23-11-18 4106

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, εμβαδού 1.410.475,90 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα των Πετυχάκη Ιωάννου κλπ στην περιοχή «Καψάς - Καλό Νερό » του Δήμου Ιεράπετρας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
67094 23-11-18 2205/27-5-1998

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ KM 55 ΓΑΙΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
67071 22-11-18 492/09-03-2001

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79 ΑΡΙΘ.
ΠΡΑΞΗΣ. 492/09-03-2001 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ '' ΜΥΡΙΑΝΔΡΙΑ'' ΔΗΜ. ΕΝΟΤ.ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
67070 22-11-18 4368/37079/09-10-2007

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79 ΑΡΙΘ.
ΠΡΑΞΗΣ. 4368/37079/09-10-2007 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΙΖΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ '' ΦΑΝΑΡΑΚΙ'' ΔΗΜ. ΕΝΟΤ.ΜΟΥΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
67069 22-11-18 4537/27-09-2002

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79 ΑΡΙΘ.
ΠΡΑΞΗΣ. 4537/27-09-2002 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥΦΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ '' ΒΙΓΛΑ'' ΔΗΜ. ΕΝΟΤ.ΜΟΥΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
67040 20-11-18 4129

απόφαση Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθίου εδαφικής έκτασης, εμβαδού 23.312,09 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα του Πετράκη Γεωργίου στην περιοχή « Νοτικό» ΤΚ Βρουχά του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
67039 20-11-18 45

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, εμβαδού 40.666.18 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα του Πετράκη Γεωργίου στην περιοχή «Νοτικό» ΤΚ Βρουχά του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
66954 15-11-18 4351

η υπ' αρίθ. 30/2010 απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθίου εδαφικής έκτασης, εμβαδού 1762,61 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα του Παπουτσάκη Ιωάννου στην περιοχή « Νοτικό» ΤΚ Βρουχά του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
66953 15-11-18 4589

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, εμβαδού 5.065,53 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα του Παπουτσάκη Ιωάννου στην περιοχή « Νοτικό» ΤΚ Βρουχά του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
66951 15-11-18 886

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, εμβαδού 24.091,36 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα της Καφετζάκη Μαργαρίτας στην περιοχή «Λαγκούφα ή Παλαίκουμο» ,της Τοπικής Κοινότητας Ρούσσας Εκκλησιάς , Δημοτικής Σητείας του Δήμου Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
66922 15-11-18 1915

η υπ' αρίθ. 63/2009 απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθίου εδαφικής έκτασης εμβαδού 3.267,65 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα των Ιωάννου και Μαρίας Αλεξάκη και Γεωργίου και Άννα Σαρρή στην περιοχή εκτός οικισμού Πλάκας της Τοπικής Κοινότητας Βρουχά, του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
66921 15-11-18 2415

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, εμβαδού 3.560.65 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα των Ιωάννου και Μαρίας Αλεξάκη και Γεωργίου και Άννας Σαρρή στην περιοχή « Αλατσολίμνη» Πλάκας ΤΚ Βρουχά του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Αριθμός Πρωτόκολλου Θέμα Δασική Υπηρεσία Αρχείο Πράξης
Εμφανίζονται 101 - 150 από 1305 1 2 3 4 5 27