Αναρτημένες Αποφάσεις χωρίς ΑΔΑ (έως 30-9-10)

Πράξεις Χαρακτηρισμού Εκτάσεων και Αποφάσεις ΕΕΔΑ εκτός Διαύγειας

Εμφανίζονται 201 - 250 από 1457 1 3 4 5 6 7 30
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Αριθμός Πρωτόκολλου Θέμα Δασική Υπηρεσία Αρχείο Πράξης
68552 26-02-19 5530/25-7-2008 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68550 26-02-19 6055/19-8-2008 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68538 25-02-19 4378/23-8-2002 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68535 25-02-19 4327/12-6-2008 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68533 25-02-19 1649/17/3/2009 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68525 25-02-19 789

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ 10/1989 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
68502 22-02-19 5191/24-7-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68500 22-02-19 4421/4-7-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68498 22-02-19 788

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΕΚΤΑΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
68497 22-02-19 4244/10-07-2006

Πράξη Χαρακτηρισμού έκτασης (σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.998/1979), εμβαδού 4.068,97 τ.μ , που κείται στη θέση ¨πλάκες" (Κοκκίνη Χάνι) Δημ. κοινότητας Ανωπόλεως , Δημοτικής Ενότητας Γουβών τουΔήμου Χερσονήσου, ύστερα από αίτημα της Σοφίας Πολοπετράκη

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
68494 22-02-19 1218/23-06-1982

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ ν.998/79 ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ  
68345 14-02-19 2446/20208/28-06-2007

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79 ΑΡΙΘ.
ΠΡΑΞΗΣ. 2446/20208/28-06-2007 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΧΛΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ '' ΤΡΟΥΠΙΑ'' ΔΗΜ. ΕΝΟΤ.ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
68336 14-02-19 564/7-4-1992

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ  
68309 12-02-19 2100/8-4-1985

ΕΓΓΡΑΦΟ: Δίνονται πληροφορίες για τη φύση έκτασης της Κ.Μ 1888-258 γαιών ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ (ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΊΟΥ ΒΑΣΊΛΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΆΚΟΥ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
68282 08-02-19 13

η υπ' αρίθ. 33/2006 απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθίου εδαφικής έκτασης, εμβαδού 14.187,68 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα της Γιαννικάκη Αικατερίνης στην περιοχή « Σκίνος» ,της Τοπικής Κοινότητας Ανατολής , Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας του Δήμου Ιεράπετρας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
68281 08-02-19 4165

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, εμβαδού 14.187,68 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα της Γιαννικάκη Αικατερίνης στην περιοχή « Σκίνος» ,της Τοπικής Κοινότητας Ανατολής , Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας του Δήμου Ιεράπετρας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
68279 08-02-19 1643

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης εμβαδού 47.887.23 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα της Δουνάκη -Βαν Λίντοτ Κρυσταλλένιας στην περιοχή "Αγγιναράς" ΤΚ Χουμεριάκου ΔΕ Νεάπολης, του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
68266 08-02-19 2783/19-09-2001

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79 ΑΡΙΘ.
ΠΡΑΞΗΣ. 2783/19-09-2001 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΣΟΤΟΠΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ '' ΣΤΑΥΡΙ'' ΔΗΜ. ΕΝΟΤ.ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
68263 08-02-19 387

η υπ' αρίθ. 72/2006 απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθίου εδαφικής έκτασης εμβαδού 13.473,53 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα του Πατεράκη Ιωάννου στην περιοχή "Βρωμονερό" ΔΚ Ελούντας του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
68262 08-02-19 2653/02-04-2008

Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998/79 ( Αριθ. Πρωτ. Πράξης 2653/02-04-2008) ύστερα απο αίτημα της Μουρτζέας Βασιλικής του Κων/νου στην περιοχή της Τοπ. Κοιν. Προσηλίου, Δημ. Ενοτ. Λεύκτρου, του Δήμου Δυτικής Μάνης.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
68260 08-02-19 499

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης εμβαδού 29.186,25 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα του Πατεράκη Ιωάννου στην περιοχή "Βρωμονερό" ΔΚ Ελούντας του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ  
68252 07-02-19 493

η υπ' αρίθ. 74/2008 απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθίου εδαφικής έκτασης εμβαδού 17.220,72 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα των Μανιαδάκη Μαρίας και Αριστέας στην περιοχή " κακό Πλάι- Μυρωνικήτα" ΔΚ Αγίου Νικολάου, του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
68251 07-02-19 3229

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης εμβαδού 28.575,72 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα των Μανιαδάκη Μαρίας και Αριστέας στην περιοχή " κακό Πλάι- Μυρωνικήτα" ΔΚ Αγίου Νικολάου, του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
68250 07-02-19 2471

η υπ' αρίθ. 07/2010 απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθίου εδαφικής έκτασης εμβαδού 22.595,41 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα του Σουλτάτου Ελευθερίου στην περιοχή «Βοθυλιά» ΔΚ Βραχασίου του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
68249 07-02-19 2906

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης εμβαδού 22.595,41 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα του Σουλτάτου Ελευθερίου στην περιοχή «Βοθυλιά» ΔΚ Βραχασίου του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
68247 07-02-19 892

η υπ' αρίθ. 67/2006 απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθίου εδαφικής έκτασης εμβαδού 3.398,84 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα της Αμαριωτάκη Αργυρώς στην περιοχή "Λαγκάδα- Μπαμπούρα" ΔΚ Ελούντας του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
68246 07-02-19 892

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης εμβαδού 9.339,14 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα της Αμαριωτάκη Αργυρώς στην περιοχή "Λαγκάδα- Μπαμπούρα" Ελούντας του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
68243 07-02-19 4483

η υπ' αρίθ. 4483/21-11-2006 πράξη χαρακτηρισμού της Δ/νσης Δασών Λασιθίου εδαφικής έκτασης, εμβαδού 11.490,94 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα του Γαράκη Λεωνίδα στην περιοχή "Νίσπητας" ΔΚ Νεάπολης, ΔΕ Νεάπολης, του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
68237 07-02-19 4270/09-11-1999

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79 ΑΡΙΘ.
ΠΡΑΞΗΣ. 4270/09-11-1999 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΖΙΒΑΚΗ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ '' ΠΑΛΙΟΡΕΠΑΝΙΔΙ'' ΔΗΜ. ΕΝΟΤ.ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
68224 07-02-19 3906/15-11-1991

Απάντηση επί αιτήσεως για χαρακτηρισμό έκτασης.

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
68223 07-02-19 4593/09-07-2008

Πράξη Χαρακτηρισμού έκτασης Εμβαδού 6.754,00 τ.μ. που κείται στη θέση "Εκτός Οικισμού Νυβρίτου" τοπικής Κοινότητας Νυβρίτου Δ.Ε. Ρούβα του Δήμου Γόρτυνας, ύστερα από αίτηση του Ανδρέα Κεφαλογιάννη, κατοίκου Νυβρίτου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
68219 07-02-19 2720/24-06-1983

Πληροφοριακό έγγραφο χαρακτηρισμού έκτασης (αρ. εγγράφου 2720/24-06-1983) κατόπιν αιτήματος του Ευσταθίου Δ. Τσέλλου στη θέση "Πετέσι" περιφέρειας Τ.Κ. Επταλόφου, Δ.Ε. Παρνασσού, Δήμου Δελφών.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ  
68210 06-02-19 2544/02-01-1989

Πληροφοριακό έγγραφο χαρακτηρισμού έκτασης (αρ.εγγράφου 2544/02-01-1989) κατόπιν αιτήματος των ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΑΣΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΠΤΗΣ στην θέση "Ρουμάνια" Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
68208 06-02-19 2758

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, εμβαδού 42.494,31 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα των Παπαδάκη Ιωάννου & Ελευθερίας, Λιανάκη Ιωάννου & Γηράση Ελευθερίας στην περιοχή " Παπληνού -Γαλανά Χαράκια" ,της Τοπικής Κοινότητας Βαϊνιάς , Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας του Δήμου Ιεράπετρας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
68201 06-02-19 3508

η υπ' αρίθ. 53/2009 απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθίου εδαφικής έκτασης εμβαδού 5.669,29 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα της Κατσουλάκη Άννας στην περιοχή "Κυλιστριές" Ελληνικών του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
68200 06-02-19 446

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης εμβαδού 5669,29 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα της Κατσουλάκη Άννας στην περιοχή "Κυλιστριές" Ελληνικών του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
68191 06-02-19 3407

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, εμβαδού 148.375,75 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα των κληρ. Αϊλαμάκη Κων/νου και Εμμανουήλ στην περιοχή "Πλάκω- Αγκάλι- Πετσοφάς- Βίγλα- Κερατίδι- Μαγκάνι" ,της Τοπικής Κοινότητας Παλαικάστρου, Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου του Δήμου Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
68138 04-02-19 6050/1-9-1994

Απάντηση επί αιτήσεως ΚΜ 205Α ΓΑΙΩΝ ΚΑΝΔΥΛΙ (ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΛΟΥΚΑΣ)

Επιλέξτε Δασική Υπηρεσία
68117 01-02-19 2961π.ε./07-01-1988

ΠΛΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Βεβαίωση μορφής χρήσης έκτασης) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ του κου ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΛΤΑΤΖΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΕΡΑΤΟΠΥΡΓΟΣ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
68039 28-01-19 1885

η υπ' αρίθ. 09/2008 απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθίου εδαφικής έκτασης εμβαδού 3.484,10 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα του Κοκολάκη Εμμανουήλ στην περιοχή "Καμίνα- Πηγαϊδάκια" Ελούντας του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
68038 28-01-19 2857

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης εμβαδού 3.484,10 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα του Κοκολάκη Εμμανουήλ στην περιοχή "Καμίνα- Πηγαϊδάκια" Ελούντας του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
68004 25-01-19 00355Ν/16-09-1997

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΗ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΔΑΦΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΜΒΑΔΟΥ 265,26ΤΜ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΧΑΙΚΟΥ" ΑΧΑΙΚΟΥ ΩΛΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ κ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΚΑΤ. ΑΧΑΙΚΟΥ.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
67945 23-01-19 1072/11-05-1995

Πληροφοριακό έγγραφο χαρακτηρισμού έκτασης (αρ.εγγράφου 1072/11-05-1995) κατόπιν αιτήματος της ετ. ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΒΤΕ στην θέση "Ρουμάνια" Δήμου Οινοφύτων και νυν Δήμου Τανάγρας

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
67867 17-01-19 328/23-2-2007

Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης ΚΜ 877 ΓΑΙΩΝ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ ΚΩ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
67797 14-01-19 292/15-02-1993

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΕΚΤΑΣΗΣ
συνολικού εμβαδού 4.617,73 τ.μ. με στοιχεία κορυφών 1-2-3-……..-24-25-1 κείμενη στη θέση «Καψάλες» περιφέρειας Τ.Κ. Τριζονίων Δήμου Δωρίδας

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
67779 14-01-19  

Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης ΚΜ 730 (ΤΔ 312) γαιών Κω-Εξοχής (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
67725 09-01-19 472

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, εμβαδού 49.745,09 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα των Ελένης, Παντελή, Εμμανουήλ Μπονατσάκη και Τσικαλάκη Αναστασίας στην περιοχή «Πλάκο Αγγάλη κλπ» ,της Τοπικής Κοινότητας Παλαικάστρου , Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου του Δήμου Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
67715 08-01-19 469

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, εμβαδού 40.657,2 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα των κληρ. Στυλιανού Αϊλαμάκη στην περιοχή «Επάνω Πλάκος» ,της Τοπικής Κοινότητας Παλαικάστρου , Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου του Δήμου Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
67713 08-01-19 1852/03-03-2008

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης κατά της διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 (1852/03-03-2008) ύστερα από αίτημα του κ. Ντόλια Αντωνίου στην κτηματική περιοχή αγροκτήματος Πυλαίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης Π.Ε. Έβρου.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
67712 08-01-19 2284/15-04-2010

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης κατά της διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 (2284/15-04-2010) ύστερα από αίτημα του κ. Θεοδώρου Νικολάου στην κτηματική περιοχή αγροκτήματος Μάκρης του Δήμου Αλεξανδρούπολης Π.Ε. Έβρου.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Αριθμός Πρωτόκολλου Θέμα Δασική Υπηρεσία Αρχείο Πράξης
Εμφανίζονται 201 - 250 από 1457 1 3 4 5 6 7 30